Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2005

Formas Starka forskarmiljöer klara

Måndagen den 26 september tillkännager Formas ordförande Göran Enander tillsammans med Lisa Sennerby Forsse, Formas huvud sekreterare, vilka fem forskargrupper som rankats högst i utlysningen om "Starka forskningsmiljöer". Av de nitton som fick planeringsbidrag 2004 utses fem grupper på forskningsrådet Formas styrelsemöte samma dag. Dessa fem grupper får 5 miljoner kronor vardera i fem år, det vill säga Formas satsar totalt 125 miljoner kronor.

2004 gjorde Formas en speciell satsning på starka forskningsmiljöer för att utveckla internationellt konkurrenskraftiga och strategiska forskningsmiljöer tillsammans med Vetenskapsrådet, VINNOVA och Stiftelsen för strategisk forskning. Formas stängde sin utlysning den 10 juni 2004. Ett hundratal ansökningar kom in och den 25 november 2004 beviljade Formas ett tjugotal av dessa planeringsbidrag på 50 000 kronor. En internationell panel av framstående forskare har rankat ansökningarna. Nu ska
fem av dessa nitton slutligen utses.

Kontaktinformation
Tid: Kl 12.00, Måndagen den 26 september, 2005

Plats: Sal B, övre plan, Undervisningshuset, Ultuna, SLU Uppsala

Välkommen!

Medtag presslegitimation.

För anmälan kontakta Emilie von Essen, 08-775 40 38 eller 0733 50 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera