Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2005

Forskning om nybildning och läkning av hjärnceller öppnar för ny behandling av stroke och demenssjukdomar

Två forskargrupper inom Arvid Carlsson Institutet vid Sahlgrenska akademin redovisar forskningsresultat om nybildning och läkning av hjärnceller. Rönen, som presenteras vid strokekonferensen Nordic Stroke 2005 i Göteborg, har betydelse för behandling av demenssjukdomar och stroke.

Astrocyter finns i alla delar av det centrala nervsystemet och är den dominerande celltypen i människans hjärna. Vid det akuta skedet av till exempel demenssjukdom eller stroke inriktar sig astrocyterna på att begränsa skadan. I ett senare skede följer en mindre önskvärd process med ärrbildning runt det skadade området, som hindrar nybildning av kontaktpunkter mellan nervcellerna, så kallade synapser.


En av forskargrupperna, som leds av professor Milos Pekny, visar hur man genom att manipulera astrocyterna i möss kan stimulera nybildning av synapser och återbildning av axoner (nervcellsutskott som leder nervimpulser) hos nervcellerna. Denna manipulation leder till att transplanterade nervceller i näthinnan kan växa fast och bilda normala nervbanor. Forskarna har också ökat antalet nya nervceller, en process som annars avtar med stigande ålder.


Den andra forskargruppen, som leds av docent Michael Nilsson, studerar hur astrocyter i råttor påverkas av syrebrist efter stroke. Forskarna visar att dessa celler kan överleva förhållandevis länge under syrebrist.

– Det gör dessa celler lämpliga att behandla med läkemedel i kombination med att patienterna får modern neurorehabilitering i stimulerande miljöer, säger Michael Nilsson.

Denna forskning kan leda till nya vägar att hjälpa patienter som blivit förlamade eller fått andra bestående symtom efter skada i centrala nervsystemet till exempel efter stroke. Resultaten bidrar också till kunskapen om hjärnans förmåga att återhämta sig, som kan leda till bättre rehabilitering av människor som drabbats av stroke.


För mer information kontakta:

Professor Milos Pekny, telefon: 031-773 32 69, 0709-13 48 65, e-post: milos.pekny@medkem.gu.se

Docent Michael Nilsson, telefon: 031-342 28 15, 0733-82 16 17, e-post: michael.nilsson@vgregion.se

Kontaktinformation
Mauritz Ljungman, informationschef

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Telefon: 031-773 3373

Mobil: 0709-44 71 98

E-post: mauritz.ljungman@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera