Artikel från Formas
19 september 2005

Djuren – i människans klor

Vilken rätt har vi människor att använda djur? Kan vi använda djur utan att de lider? Är Sveriges djurskyddslag en garanti för att djuren mår bra eller finns den främst för att vi människor ska må bra? Har vi rätt att döda djur för att få äta kött? I Formas nya pocketbok Djuren – i människans klor berättar forskare med olika bakgrund och synsätt var vetenskapen står idag.


Djuren – i människans klor är indelad i tjugo kapitel och flera ämnen återkommer utifrån olika infallsvinklar. Boken behandlar bland annat ämnen som människan och djuren, våra olika djurslag, gränser för husdjursaveln, hur sjuka djur ska behandlas, djurs känslor och sömnbehov, djurskydd i Sverige och andra länder, m m. En viktig fråga som återkommer på flera ställen är huruvida om dagens djurhållning följer lagen – det vill säga om djuren får leva i en bra miljö där de har möjlighet att bete sig på ett naturligt sätt.

Andra frågor som boken tar upp är huruvida om djuren ska vara ute eller inne. Gör de ekologiska djurhållarna rätt mot sina djur? Och hur mycket ska vi förmänskliga djuren – är det bra för dem att vi anser dem vara som vi?

Djuren – i människans klor? ges ut av Formas förlag och kostar 59 kronor inkl moms.

Boken kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se.

Recensionsexemplar att beställas från Maria Guminski, maria.guminski@formas.se, tel 08-775 4008.

Läs mer:
• På regeringens webbplats finns frågor och svar om djur läs mer
• På www.djurskyddsmyndigheten.se finns broschyrer att beställa eller ladda ner.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Birgitta Johansson, 08-775 40 03, birgitta.johansson@formas.se

Emilie von Essen, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera