Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2005

Forskare klargör och debatterar:Bevara arter – till vilket pris?

Sverige har undertecknat FN-konventionen om biologisk mångfald och riksdagen har bestämt att arter som har funnits länge i Sverige ska bevaras för att förhindra utrotning av arter som är viktiga för människan och ekosystemen. Men är det självklart att Sverige ska bevara alla arter – eller går vi för långt? Vad får det kosta och hur ska vi göra? Formas nya pocketbok Bevara arter – till vilket pris visar balansgången mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Alla är överens om att den biologiska mångfalden måste bevaras men det pågår en debatt om vilka arter som ska prioriteras och varför. När blir en inflyttad art en del av vårt ekosystem? Klimat-förändringar leder till att djur och växter flyttar på sig och det är inte självklart var vi hittar olika arter i framtiden. En annan fråga är om man ska utrota en art som är till stor skada för en annan art.

Debatten handlar också om biologisk mångfald kontra andra behov. Vad får artbevarandet kosta i exempelvis pengar, uteblivna bostäder eller störd nattsömn om man har en råkkoloni utanför fönstret?

Markområden avsätts för skydd av arter och ekosystem. Det kostar en hel del pengar att bevara den biologiska mångfalden. Men arter har också ett värde. Varg, älg och björn är attraktioner som många människor vill se, höra eller spåra i det fria. Och många är beredda att betala för det. Vad kostar det att inte bevara arter som till exempel nötskrikan som behövs för fröspridning av ekollon till framtida ekar. Vad skulle det kosta om människan planterade ekarna i stället?

Flera forskare i boken skriver om ekosystemtjänster som har ett ekonomiskt värde för människan. Vad vore vi människor och vårt samhälle utan växternas fotosyntes eller nedbrytarnas arbete i jorden? Går det överhuvudtaget att värdera de här tjänsterna i pengar?

Bevara arter – till vilket pris? speglar de synsätt och den debatt som finns kring biologisk mångfald och artbevarande. Boken är indelad i tre avdelningar: Varför biologisk mångfald?, Bevara arter – hur då? och När intressen kolliderar.

Sjutton av bokens kapitel är skrivna av forskare och ett är skrivet av en tjänsteman på Naturvårdsverket. Fyra aktörer från lantbruk, skogsbruk, stadsplanering och miljörörelsen blir intervjuade.

Bevara arter ges ut av Formas förlag och kostar 59 kronor inkl moms. Boken kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se.

Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski, maria.guminski@formas.se, tel 08-775 4008

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Birgitta Johansson, birgitta.johansson@formas.se, 08-775 4003 eller
Emilie von Essen, emilie.von.essen@formas.se, 08-775 4038, 0733-50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera