Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2005

FAS utlyser journaliststipendier

Välkomna att söka journaliststipendier från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. Stipendierna som är på 25.000 kronor har inrättats för att skapa förutsättningar för journalister att skriva om forskning inom FAS ansvarsområden, att utveckla kontakter mellan media och forskning samt att ge journalister en möjlighet att fördjupa sig inom ett visst ämnesområde och sätta sig in i forskningsarbetet och dess villkor.

Stipendierna riktar sig i första hand till yngre journalister med dokumenterat intresse och viss erfarenhet av att skriva om ämnen inom FAS ansvarsområden. Anställda såväl som frilansande journalister i press, radio och TV är välkomna att söka.

Journalister får genom stipendierna möjlighet att tillbringa viss tid vid en svensk vetenskaplig institution, helst där forskning understödd av FAS bedrivs. Arbetet ska planeras i samarbete med den aktuella institutionen och det är den sökande själv som tar kontakt med den institution där man vill förlägga sin stipendievistelse. Ytterligare information om FAS och vilka projekt FAS stöder m.m. finns på hemsidan: www.fas.forskning.se

Ansökan ska ha inkommit senast måndagen den 24 oktober 2005 kl. 16.00. Blankett och anvisningar hämtas från FAS hemsida: www.fas.forskning.se/sokamedel

Vi är tacksamma om denna information ges vidare spridning på anslagstavlor eller på annat lämpligt sätt.

Kontaktinformation
Kontaktperson:
Bodil Gustavsson
Tel. 08-775 40 96
E-post:bg@fas.forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera