Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 september 2005

Värnamo forskningsanläggning klarade eldprovet

EU och Sverige vill gemensamtutveckla drivmedel från biomassaGenomgången av förgasaren i Värnamo gav “väl godkänt”. Anläggningen, som byggdes av Sydkraft för utveckling av kraftvärmeproduktion av biomassa, har haft en tuff genomgång och klarat alla test. Anläggningen kan nu bli ett europeiskt forskningscentrum, Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre, VVBGC. I centret ska man demonstrera tekniken för tillverkning av de mest miljövänliga, förnybara nya drivmedlen, baserade på förgasad biomassa.

Den ytterst detaljerade genomgången visade att anläggningen är i mycket gott skick. Den har legat i malpåse sedan år 2000, då Sydkraft mycket framgångsrikt avslutade sitt forskningsprogram. Åtgärderna som krävs på den mekaniska sidan uppskattas till drygt tre miljoner kronor, ett överraskande positivt besked efter fem års stillestånd. Det innebär att anläggningen, efter reparationer, kan återstartas som planerat, efter sommaren 2006.
För ett år sedan valde EU att godkänna Växjö universitets 200 miljoner kronor stora utvecklingsprojekt CHRISGAS, bland annat för de goda resultat som tidigare uppnåtts i Värnamoverket. Europas storskaliga förgasningsutveckling med sikte på framställning av nästa generations fordonsbränslen av biomassa hamnade därmed i Sverige i hård konkurrens med andra europeiska länder.

FLAGSHIP PROJECT
EU klassar nu detta projekt som ett av sina “flaggskeppsprojekt”. Det har en viktig roll att spela för att nå de högt satta målen i klimatprogrammet och för att minska oljeberoendet för transportsektorn. Energimyndigheten stöder sedan tidigare projektet med 75 miljoner kronor vilket ger Sverige möjlighet att befästa sin starka ställning i världen inom förgasningsforskningen. Sexton samarbetspartners från sju länder arbetar sedan ett år i projektet, som framskrider planenligt. Värnamoverket ska inledningsvis användas för chrisgas-projektet, samtidigt som det utvecklas till ett centrum för europeisk forskning på området.
Planerna för en modifiering av anläggningen är nu i huvudsak klara och offertförfrågningar angående detaljkonstruktionen och tillbyggnaden har gått ut i en offentlig upphandling. Växjö och Värnamo kommuners respektive energibolag bildade hösten 2003 VVBGC AB, och räddade Värnamoverket. VVBGC ska övertas av Växjö universitets holdingbolag så snart universitetet får statens tillstånd.

YTTERLIGARE STÖD BEHÖVS
Fyra berörda myndigheter har skrivit ett policydokument, som betonar att Sverige bör satsa på forskning inom förgasning för produktion av förnybara drivmedel. Trots detta hotas VVBGC och CHRISGAS då anslagen till energiforskningen i Sverige drastiskt skärs ner.
Förhoppningarna är nu att staten ska svara upp mot tidigare förespeglat finansiellt stöd till ombyggnad och drift i Värnamo. Inte minst eftersom EU gett Sverige förtroendet att leda den forskning som krävs för framställning av bränslen med betydligt högre totaleffektivitet än dagens alternativbränslen.

Kontaktinformation
YTTERLIGARE INFORMATION
Sune Bengtsson, koordinator för CHRISGAS, telefon 0470-70 88 23, mobil 070-668 88 23 eller Ann Segerborg Fick, expert på Energimyndigheten, telefon 016-544 21 15, mobil 070-269 40 04.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera