Artikel från Formas
24 augusti 2005

Ny skrift från Formas om vårt hotade grundvatten:Groundwater under Threat

Vattenresurserna minskar ständigt med en ökande befolkning. På många håll är ytvattnet så undermåligt att människor blir allt mer beroende av grundvattnet. Vad händer då när grundvattnet hotas av föroreningar och knapphet? Perioden 2005-2015 är enligt FN ett vattenårtionde och världens länder har åtagit sig att halvera antalet människor som inte har rent dricksvatten på tio år. Hur sker det på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt? Svenska forskare har arbetat med grundvattenfrågor ur ett sydperspektiv och samlat exempel från världen i Formas bok Groundwater under Threat.

– Tillgången till sötvatten är en av de allra viktigaste resurs- och miljöfrågorna under lång tid framöver, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare på Formas. Nästan allt sötvatten i flytande form finns lagrat i grundvattenreservoarer. Nu visar det sig att denna dyrbara resurs hotas av föroreningar och överutnyttjande. Därför måste vi snabbt lära oss att bättre förstå hur den ska förvaltas.

Omkring en tredjedel av jordens människor är nästan helt beroende av grundvatten för sin dricksvattenförsörjning. Det gäller människor i flera av tredje världens jättestäder, och det gäller större delen av Indiens landsbygdsbefolkning. En stor del av jordens bördigaste jordbruksmark bevattnas med grundvatten. Cirka två tredjedelar av världens totala vattenanvändning går till bevattning. Floder och sjöar torkar ut eller förorenas, och livsmedelsbehovet ökar. Efterfrågan på grundvatten för bevattning ökar i samma takt. På vissa håll är det så illa att man utnyttjar fossilt grundvatten som inte förnyas.

– Forskningen spelar en viktig roll för att utveckla samhällen med en hållbar och miljövänlig vattenanvändning, fortsätter Lisa. Det behövs forskning och planering om hur framtida tätorter och städer utvecklas och hur människors beteenden och livsmönster påverkar ekosystem och samhällssystem. Sverige är en viktig partner i forskningssamarbetet med länderna i Syd.

Detta är forskningsrådet Formas andra skrift om vatten. Water research – what´s next? gavs ut 2004.

Kontaktinformation
Båda skrifterna ges ut av Formas förlag och kan beställas via Formas nätbokhandel www.formas.se.

För mer information kontakta:Birgitta Johansson, informatör, 08-775 4003, birgitta.johansson@formas.se

Emilie von Essen, presschef, 08-775 4038, 073-350 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera