Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2005

Allergiforskare vill följa nyfödda

Forskaren Carl-Gustaf Bornehag vid Karlstads universitet och hans forskargrupp har funnit ett tydligt samband mellan mjukgörare i plast och astma och allergi hos barn. Två källor till mjukgörare i inomhusmiljön är plastmattor och vinyltapeter.

Forskargruppen följer sedan fem år en grupp värmländska barn i studien Bostad-Barn-Hälsa. Nu vill forskarna utvidga studien och följa en grupp nyfödda barn i Värmland. Syftet är att få svar på vad det är som gör att så många barn i Sverige utvecklar allergi och astma.

– Vi vill gärna följa barnen från början, innan någon har utvecklat allergi eller astma. Just nu sitter vi och planerar för studien. Tanken är att följa en årskull värmländska barn, från graviditeten och upp i skolåldern. Det kommer att röra sig om ungefär 2 300 barn, säger docent Carl-Gustaf Bornehag.

När studien är klar att dras igång får blivande föräldrar en förfrågan om de vill delta.

I studien Bostad-Barn-Hälsa genomfördes år 2000 en enkätundersökning riktad till alla barn i Värmland, drygt 14 000. 198 barn med allergiska besvär och 202 barn utan allergier valdes ut för fördjupade undersökningar. Även bostäderna undersöktes. Man tittade på byggmaterial, byggkonstruktion och ventilation. Damm- och luftprover togs.

Studien visar att det finns ett starkt samband mellan mängden mjukgörare i sovrumsdammet och allergiska besvär hos barn. Det var främst ämnena BBzP, butyl benzyl phthalate, och DEHP, di(2-ethylhexyl) phthalate, som samvarierade med hälsobesvär. Både BBzP och DEHP var starkt kopplade till mängden PVC-mattor och vinyltapeter i bostaden.

– Resultaten har ifrågasatts, främst av industrin. Man har bland annat sagt att familjer med allergiska barn skulle ha rivit ut heltäckningsmattor och ersatt dem med plastmattor. Barnen skulle alltså redan vara allergiska, innan PVC-mattorna lades in. Men det stämmer inte, här i Sverige åkte heltäckningsmattorna ut för 20 år sedan, långt innan dessa barn var födda, säger Carl-Gustaf Bornehag.

– Vi kan inte säga med säkerhet att mjukgörare orsakar allergi, men vi ser ett tydligt samband mellan mjukgörare i inomhusmiljön och barn med allergiska besvär.

Carl-Gustaf Bornehag är docent i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet samt även knuten till Danmarks Tekniska Universitet och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Forskningen finansieras av Formas, Vårdalstiftelsen – stiftelsen för vård och allergiforskning, Astma- och allergiförbundet samt Cancer- och allergifonden.

Forskningsrönen kring bostadsfaktorer, inomhusmiljö och barns allergiska besvär finns publicerade i bland annat den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives (EHP)

Kontaktinformation
För mer information kontakta gärna Carl-Gustaf Bornehag, tfn 054-700 25 40 eller mobil 0705-86 65 65.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera