Artikel från Skogforsk
16 juni 2005

Ny bränsledeklaration för skogsmaskiner

Bränsledeklarationer har länge varit en självklarhet på nya bilar. Nu finns också möjlighet att jämföra bränsleförbrukningen mellan olika typer av skogsmaskiner, till fördel för både ekonomi och miljö. Det framgår av en ny rapport från forskningsinstitutet Skogforsk.

Skogsbrukets maskiner använder ca 115 miljoner liter diesel per år för avverkning och terrängtransport. Eftersom dieseln motsvarar en tiondel av kostnaden för dessa arbetsmoment, kan relativt små förändringar av förbrukningen få stora konsekvenser för ekonomin och miljön.

De nya bränsledeklarationerna görs så att resultatet blir oberoende av terrängförhållanden, last och förare. De ger därför förutsättningar för rättvisa jämförelser mellan olika maskintyper. Resultatet blir ett så kallat bränsletal.

– Mätningarna utförs på obelastade maskiner och därför blir bränsleförbrukningen lägre än normalt. Med hjälp av erfarenheter från driftsuppföljningar kan bränsletalet översättas till att motsvara dieselförbrukningen i praktiskt drift, säger Torbjörn Brunberg på Skogforsk.

Bra beslutsunderlag
Torbjörn Brunberg tror att branschen får stor nytta av att kunna ställa olika maskintyper mot varandra.

– En bränsledeklaration kan bli en del av entreprenörens beslutsunderlag när det är dags att investera i en ny skogsmaskin. Skogsföretagen kan styra sina inköp mot lägre kostnader och lägre miljöpåverkan. En standardiserad mätmetod underlättar också för maskintillverkarna när de designar maskiner eller ska välja nya, bränslesnålare motorer.

Läs mer i Resultat nr. 10, 2005 som kan beställas på www.skogforsk.se eller via tel: 018-18 85 00.

Kontaktinformation
Torbjörn Brunberg, Skogforsk. Tel: 018-18 85 63.
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 0706-30 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera