Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2005

24 miljoner till FoU för skogsföryngring

Forskningsrådet Formas och Svensk Skogsnäring vill främja ökad kvalitet och effektivitet i skogsföryngring och ungskogsskötsel med en gemensam forsknings- och utvecklingssatsning. De tidiga faserna i skogsskötseln är särskilt viktiga för skogens framtida kvaliteter, det visade inte minst stormen Gudruns härjningar i januari 2005. Den gemensamma satsningen syftar också till att öka samverkan mellan aktörerna inom den skogliga sektorn.

– Det är en viktig gemensam satsning för ett fortsatt hållbart och ekonomiskt lönsamt skogsbruk. Skogen är en av våra viktigaste näringar och vi hoppas att programmet ska bidra till såväl hög virkesproduktion som förbättrad natur- och miljöhänsyn. Vi behöver också öka beredskapen i skogsbruket för möjliga väderextremer i framtiden, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Projektet pågår i fyra år mellan 2006 och 2009 med finansiering från vardera parten på 12 miljoner kronor. Programmet har ett helhetsperspektiv och integrerar hela kedjan från frö till etablerad ungskog avseende produktion, naturvård och skogens andra värden. Målet är att generera ny kunskap och nya och bättre skogsbruksmetoder som genom information och utbildning ska leda till ett förbättrat föryngringsresultat.

Formas fick i uppdrag av regeringen i samverkan med andra finansiärer att ta fram ett förslag till en nationell strategi för skoglig forskning i maj 2005. Det är denna strategi som ligger till grund för detta program.

Kontaktinformation
Hans-Örjan Nohrstedt, chef för programenheten Formas, 08-775 40 16,
hans-orjan.nohrstedt@formas.se

Emilie von Essen, Presschef Formas, 08-775 40 38, 0733-503161,
emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera