Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2005

Ny bokBo01 Hållbar framtidsstad – lärdomar och erfarenheter

Bomässan Bo01 var "projektet för hållbart samhälls-byggande". Ett gammalt industriområde i Västra Hamnen i Malmö skulle förvandlas till en upplevelserik innerstadsmiljö med hjälp av god arkitektur och miljösatsningar. Men miljöambitionerna kom i den lokala mediedebatten i skymundan och istället låg fokus under mässtiden på lönekonflikter, pressade byggtider, lyxbostäder med höga hyror och slutligen mässbolagets konkurs. Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu fick löpa gatlopp i lokalpressen. Formas bok Bo01-Hållbar framtidsstad visar vad bomässan egentligen handlade om och vilka lärdomar som kan dras från projektet.

– Det är roligt att se hur Malmöborna har tagit området till sitt hjärta och gjort det till en mycket populär utflyktsplats för hela staden, säger Ilmar Reepalu, och även de mest exklusiva bostäderna är uthyrda eller sålda.

Ekonomiskt stöd från EU, svenska staten och lokala investeringsbidrag gjorde de ambitiösa satsningarna möjliga. Västra Hamnen är ett av de största och mest omfattande utvecklingsprojekten för hållbart samhällsbyggande i Europa. Bo01 har både i Sverige och internationellt uppmärksammats som ett inspirerande exempel på hållbar stadsutveckling.

Antologin sammanfattar erfarenheterna och lärdomarna från miljöprojekten på Bo01 och baseras på de utvärderingar som forskarna gjort. Den ger också glimtar från andra delar av Bo01 som kan vara av värde för praktiker inom kommuner, konsultföretag, byggföretag, bostadsbolag och för intresserade medborgare.

Professor Arne Elmroth, Lunds tekniska högskola har lett den vetenskapliga utvärderingen, och en redaktion under ledning av redaktör Bengt Persson har sammanställt och populariserat materialet.

Boken ges ut av Formas förlag och kostar 276 kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se.

Kontaktinformation
Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski, maria.guminski@formas.se,
tel 08-775 4008

För mer information kontakta:
Ulla Save-Öfverholm, ulla.save@formas.se , Forskningsrådet Formas, 08-775 4001, 073-656 20 21

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera