Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2005

Stubbehandling lönar sig i slutavverkning

Rotrötan kostar skogsbruket en halv till en miljard kronor varje år. Men rotrötans utbredning skulle kunna hejdas om förebyggande åtgärder sattes in i större utsträckning. En skogsägare kan tjäna 20 000-30 000 kronor per hektar på stubbehandling, visar en ny rapport från forskningsinstitutet Skogforsk och SLU.

Rotröta i granar leder till nedklassning av värdefullt timmer och till lägre betald massaved eller brännved. Den gör också att tillväxten minskar och att skogen blir mer stormkänslig. Men med stubbehandling i samband med avverkning kan skogsägaren förhindra att rotröta sprids till det nya beståndet.

– Idag stubbehandlar man bara i samband med gallring, men det lönar sig också i slutavverkning, säger Magnus Thor på Skogforsk.

Stubbehandling behövs bara vid avverkning under sommarhalvåret då rottickans luftburna sporer kan infektera färska stubbar. Rapporten visar att det då lönar sig att stubbehandla både i gallring och slutavverkning på medelgoda granmarker i hela Sverige. Det är också lönsamt i blandade bestånd med minst hälften gran, på medelgoda marker i södra Sverige.

Fakta om rotröta
– Rotröta orsakas i Skandinavien främst av rottickan (Heterobasidion annosum), vars luftburna sporer infekterar färsk, blottlagd ved under en stor del av året.

– Färska stubbar är rottickans främsta inkörsport. Via rotkontakter sprider sig rötan sedan till träd. I Sverige är risken för sporinfektion störst under vegetationsperioden.

– För att förhindra spridning av rotröta kan stubbarna vid avverkning behandlas med en lösning av pergamentsvamp – en naturlig konkurrent som hindrar rottickans sporer från att gro.

Läs mer i Resultat nr 9, 2005. Rapporten kan beställas på tel: 018-18 85 00.

Kontaktinformation
Magnus Thor, Skogforsk.
Tel: 018-18 85 96, 070-598 85 96.
Malin von Essen, pressansvarig.
Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera