Tema

Forskare varnar:Villkoren för 3G måste omprövas

3G-utbyggnaden på landsbygden riskerar att bli ett gigantiskt slöseri med pengar. Det menar tre forskare vid KTH, Handelshögskolan och Skogforsk, som varnar för att viktiga samhällsfunktioner och näringar hamnar i radioskugga.

– Villkoren för 3G-tillstånden måste omprövas, säger Bertil Lidén vid Skogforsk. I dag finns alternativ teknik som kan täcka hela landet – ändå är det risk att myndigheterna kommer att hålla fast vid ett avtal som bygger på olämplig teknik.

Den planerade 3G-utbyggnaden kommer nämligen bara att täcka områden där människor bor, ungefär 25% av landets yta. Men sjukvården, räddningstjänsten, de areella näringarna – skogs- och jordbruk, renskötsel m.m. – samt turism och friluftsliv hamnar i radioskugga.

– Ett 3G som enbart täcker bostäder riskerar att i stora delar av Sverige bli ett meningslöst slöseri – i hemmen och på kontoren finns ju fast telefoni, menar Bertil Lidén. Oanvända master är ingen bra reklam för operatörer och teknikleverantörer, inte heller den merkostnad som skulle tynga kalkylen och därmed kundpriserna för 3G inom landet som helhet.

Sedan Post- och Telestyrelsen, PTS, delade ut tillstånd för 3G-utbyggnad har förslag om utbyggnad med alternativa tekniker presenterats som kan täcka resten av Sverige, och detta dessutom till en lägre kostnad. Dessa tekniker vill dock inte PTS godkänna för uppfyllande av licenskraven. Istället kommer sannolikt PTS den 13 juni besluta om bötesstraff för de 3G-operatörer som inte fullföljer utbyggnaden med den teknik som beslutades för fem år sedan.

Men med den nya tekniken kan utbyggnaden lösas på ett kostnadseffektivt och nyttoinriktat sätt, anser Bertil Lidén:
– På så sätt kan ett nationellt grepp tas till gagn för medborgarna, samhället, IT-industrin, de areella näringarna, PTS och operatörerna.

Forskarnas oro delas också av skogsnäringen, LRF och samerna, som i dagarna går in med en skrivelse till PTS mot bakgrund av de alternativa teknikernas möjligheter.

Fakta:
Den 3G-utbyggnad som beslutades år 2000 kommer bara att täcka områden där människor bor, ungefär en fjärdedel av landets yta.

Men inte bara samhällsfunktionerna och de areella näringarna drabbas av radioskuggan, enligt forskarna. Inte heller de som bor på landsbygden kommer att kunna använda 3G, vare sig längs vägarna eller i sitt arbete utanför tätorterna. Turisterna och sommargästerna kommer inte heller att kunna använda 3G.

Forskarna vill att operatörerna ges möjlighet att uppfylla sina tidigare löften till PTS med hjälp av alternativ teknik. Det finns två nya lösningar tillgängliga på den svenska marknaden, dels CDMA2000-standarden på det digitala 450-nätet, dels EDGE-standarden i GSM-nätet.

Kontaktinformation
Bertil Lidén, forskare Skogforsk. Tel: 070-318 85 85.
Bertil Thorngren, professor Handelshögskolan. Tel: 070-623 60 90.
Mats Nilson, Wireless@KTH. Tel: 010-236 24 50.

Forskare varnar:Villkoren för 3G måste omprövas

 lästid ~ 2 min