Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2005

1560 ansökningar i Formas stora utlysning

I början av maj gick ansökningstiden ut för Formas stora allmänna utlysning av forskningsmedel. I år kom det in cirka 1560 ansökningar (varav drygt 100 avser postdocs) att jämföra med totalt 1400 ansökningar år 2004. Förutom den ordinarie utlysningen inom Formas alla forskningsområden har särskilda utlysningar gjorts inom ämnesövergripande forskning, inom marin miljö samt på post doc-stipendier.

– Antalet ansökningar har ökat något sedan föregående år, vilket delvis kan bero på att vi förutom den stora årliga utlysningen även har några särskilda utlysningar. Kanske har också nya grupper av sökanden beslutat att pröva sin lycka hos oss. Vi ser positivt på detta även om vår budget inte har ökat i samma takt som antalet sökanden, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Arbetet med att bedöma ansökningarna pågår i beredningsgrupperna under hösten och den 23 november beslutar Formas styrelse om vilka forskare och projekt som får bidrag. Cirka 33 procent av ansökningarna har kvinnor som huvudsökande.

Så här fördelade sig ansökningarna:

Miljö och Natur

Klimat och biogeokemi 115
Miljörelaterad toxikologi 93
Terrester ekologi och biodiversitet 168
Akvatisk ekologi och biodiversitet, samt fiske 100
Växter 86

Areella näringar, djur och livsmedel

Skogsbruk 92
Jordbruk och trädgårdsbruk 75
Djur och veterinärmedicin 80
Livsmedel 50

Samhällsbyggande

Ekonomi, samhälle och regional utveckling 89
Stadsutveckling 63
Människor och livsstilar och miljö 58
Byggande och förvaltning 54
Anläggningar och tekniska försörjningssystem i byggd miljö 70
Byggnaden som system 67
Byggmaterial och komponenter 56

Forskningskommunikation 38

Ämnesövergripande 139

Marin miljöforskning 66

Kontaktinformation
För mer information:

Hans-Örjan Nohrstedt, Chef för programenheten, 08-775 40 16
hans-orjan.nohrstedt@formas.se

Bengt H Olsson, biträdande programchef, 08-775 40 23
bengt.olsson@formas.se

Emilie von Essen, Presschef, 08-775 40 38
emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera