Artikel från Skogforsk
11 maj 2005

Skogsbruksplanen behöver kundanpassas

Skogsbruksplanen är skogsägarens hjälpmedel för att fatta rätt beslut i sitt skogsbruk. Men dagens planer görs med begränsad inblandning av markägaren och tar liten hänsyn till ägarens behov och önskemål. I en ny rapport beskriver forskningsinstitutet Skogforsk ett nytt koncept som gör det möjligt för skogsägaren att anpassa skogsbruksplanen efter sina egna förutsättningar.

– Det behövs nytänkande! Det är orimligt att markägare med olika fastigheter, kunskaper, ekonomi, intressen och självverksamhetsgrad ska ha en standardiserad plan som är lika för alla, säger Johan Sonesson på Skogforsk.

Skogforsks nya koncept för skogsbruksplanen har utvecklats med hjälp av intervjuer bland skogsägare. På frågan om hur man ville ha sin skogsbruksplan valde ingen den traditionella modellen. Alla femton ville ha mer – eller mindre! Några ville ha en långsiktig strategisk skötsel- och avverkningsplan, medan andra i första hand behövde enkla prioriteringar av gallrings- eller skogsvårdsåtgärder.

– Många var beredda att avstå från information som ingår i en traditionell plan till förmån för mer noggranna data om vissa bestånd. Det visade sig också att skogsägarna var beredda att betala för dyrare alternativ än den traditionella skogsbruksplanen, säger Johan Sonesson.

Läs mer i Resultat nr. 5, 2005. Rapporten kan beställas via Inger Petré på tel: 018-18 85 30 eller via http://www.skogforsk.se.

Kontaktinformation
Kontakt:
Johan Sonesson, Skogforsk.
Tel: 018-18 85 89, 070-518 85 89.

Malin von Essen, pressansvarig.
Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera