Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2005

Skogforsk ror hem jätteprojekt i europeiska skogssektorn

Skogforsk har i hård konkurrens lyckats få rollen som koordinator för ett av EU:s hittills största forskningsprojekt inom skogs- och skogsindustrisektorn. Det handlar om Eforwood, som under de närmaste fyra åren ska ta fram verktyg för att analysera skogens och skogsindustrins möjligheter att bidra till en hållbar utveckling inom EU. Projektet kommer att löpa under fyra år, engagera 35 organisationer från 18 länder och är planerat för en budget på 19 miljoner euro, motsvarande ca 170 miljoner kr.

– Det är en väldig framgång för svensk skogsforskning. Det här innebär att vi genom Skogforsk och STFI-Packforsk, som koordinerar de skogsindustriella projekten Ecotarget och Sustainpack, lyckats ta hem rollen som samordnare för alla de tre skogligt och skogsindustriellt orienterade forskningsprojekten inom EU:s sjätte ramprogram, säger Kaj Rosén, Skogforsk, som ansvarat för ansökan om Eforwood till EU.

Målet är ett beslutsstöd som kan användas för att utvärdera skogs- och skogsindustrisektorns bidrag till hållbar utveckling från ekonomisk, miljömässig och social utgångspunkter. Det handlar om hela kedjan från skogen till slutkonsument, inklusive återvinning av material och produkter.

– Eforwood syftar också till att öka medvetenheten om skogs- och skogsindustrisektorns betydelse för hållbar utveckling och tillväxt, både bland politiker och i samhället i övrigt, säger Kaj Rosén.

För svensk del omfattar ansökan nya medel för forskning motsvarande ca 24 miljoner kronor under fyra år – att fördelas mellan Eforwoods svenska partner Skogforsk, STFI-Packforsk och SLU. Skogforsks del utgörs av 12 miljoner kronor för analys av transporter, avverkningssystem och råvarukvalitet från hållbarhetsperspektiv och koordination av verksamheten mellan 35 olika forskningsinstitut, universitet och europeiska branschorganisationer som ska delta i projektet.

Kontaktinformation
Kontakt:
Kaj Rosén, tel: 018-18 85 60, 070-669 70 88.
Malin von Essen, tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera