Tema

En giftfri miljö – utopi eller verklig chans?

Kan vi få ”en giftfri miljö” som miljömålet säger eller är det bara en önskedröm? Forskningsrådet Formas bjuder på färska forskningsrön och en heldagsdebatt den 27 april i Nordstan i Göteborg under Vetenskapsfestivalen. Kom och lyssna på forskare samt representanter från näringslivet. Media är också välkommen att luncha med deltagande föreläsare och debattörer.

Moderator under dagen är professor Åke Bergman, Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet.


Lunch:

Kl: 12.00 – 13.00, 27 april på Restaurant Hamngatan 12 i Göteborg. Karta

OBS föranmälan krävs till lunchen: emilie.von.essen@formas.se eller 0733 50 31 61


Program:

10.00 – 11.00 Läkemedel – ohälsosamt för miljön?
Vad kan mediciner ställa till med när de kommer ut i miljön? Är det sant att fiskhannar kan bli honor? Är vissa läkemedel farligare än andra? Vad gör läkemedelsindustrin för att minska utsläppen?

Fil dr Gisela Holm, AstraZeneca
Professor Lars Förlin, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet
Doktorand Lina Gunnarsson, Institutionen för fysiologi, Göteborgs universitet


11.00- 12.00 Kan nya lagar ge oss en giftfri miljö?
Hur ska Sverige, EU och världen få säkra kemikalier? Kommer kemikalieproblemet att lösas med EU:s nya kemikalielagstiftning Reach?

Med dr Christina Rudén, Filosofienheten, KTH
Civ ing Lisbeth Svensson, Akzo Nobel Surface Chemistry AB
Biolog Mats Knapp, Internationella kemikaliesekretariatet


13.00 – 14.00 Okej att äta sill i Göteborg – men inte strömming i Stockholm
I Sverige får vi äta Östersjöströmming med dioxiner; det får man inte i andra länder. Tål vi svenskar mera miljögifter än andra? Var går gränsen för vad myndigheterna tillåter? Och vad säger forskarna?

Docent Per Ola Darnerud, Livsmedelsverket
Professor Mats Olsson, Institutet för tillämpad miljöforskning, Stockholms universitet


14.00 – 15.00 Giftiga metaller i miljön – nya hot och gamla problem Metaller som miljörisk är inget nytt. Men hur ser det ut idag? Finns det nya hot eller gamla problem som vi inte klarar att lösa?

Med dr Agneta Åkesson, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet
Dr Karolin Ask-Björnberg, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet
Professor Gunnar Nordberg, Institutionen för miljömedicin, Umeå universitet


15.00 – 16.00 Flamskydd – till vilket pris?
Vissa av dagens flamskyddsmedel kan bli framtidens stora miljöproblem. Är det rimligt att riskera hälsan för att minska brandriskerna?

Professor Per Eriksson, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet
Dr Margaret Simonson, Brandteknik, SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut


16.00 – 17.00 Blir spermierna sämre av kemikalier?
De små ”simmarna” med svans – simmar de allt sämre? Är människans fortplantning hotad? Är kemikalierna boven i dramat? Är det rätt frågor som ställs – och vilka svar matas vi med?

Professor Aleksander Giwercman, Universitetssjukhuset MAS
Universitetslektor Ulrik Kvist, Karolinska universitetssjukhuset


17.00 – 18.00 Tredje världen förgiftad – spelar Sverige någon roll? Arsenik i vattentäkter och kvicksilver som förgiftar natur och människor – vad har det med oss i Sverige att göra? Kan jag bära min guldring med gott samvete?

Doktorand Anna-Lena Lindberg, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet. Docent Lars Hylander, GeoCentrum, Uppsala universitet

Kontaktinformation
För mer information kontakta Emilie von Essen, 0733 50 31 61, eller emilie.von.essen@formas.se

En giftfri miljö – utopi eller verklig chans?

 lästid ~ 2 min