Tema

Struktur och reaktivitet hos metalliska kvantprickar – ny avhandling

I avhandlingen ”Electronic Structure and Reactivity of Adsorbed Metallic Quantum Dots” studerar fysikern Vanja Lindberg från Växjö universitet, en speciell sorts nanostrukturer, så kallade kvantprickar. Dessa kvantprickar är små öar, som under rätt yttre förutsättningar kan bildas naturligt på metallytor. Kvantprickarna kan ha olika storlek, form och fördelning på ytan, beroende egenskaper hos metallytan och på den experimentella proceduren. Det är också möjligt att successivt bygga kvantprickar atom för atom, genom att använda instrument som sveptunnelmikroskop, för att på så sätt kontrollera den exakta formen och storleken på strukturen. Eftersom elektronerna i en kvantprick är begränsade till en mycket liten volym kommer de endast att anta vissa speciella energinivåer, precis som i en atom. Man kallar därför ibland kvantprickar för konstgjorda atomer. På grund av sina speciella egenskaper har kvantprickar många intressanta tillämpningar inom områden som elektronik, materialteknik, medicinsk diagnostik, bioteknologi och kemisk katalys.

I avhandlingen presenteras numeriska beräkningar av elektroniska egenskaper hos metalliska kvantprickar. Beräkningarna baseras på kvantmekanik, där olika metoder används för att lösa det komplicerade problemet med att beskriva ett system med ett stort antal växelverkande partiklar. Resultaten från beräkningarna jämförs med olika experimentella mätningar från sveptunnelspektroskopi och fotoemissionsspektroskopi. Dessutom studeras kemisk reaktivitet. Speciellt studeras hur storleken på kvantpricken påverkar reaktiviteten. Resultaten visar att den resulterande reaktiviteten är intimt kopplad till kvantprickens elektronstruktur, vilken kan styras genom de olika storleksparametrarna. Studien har stor relevans inom området nanokatalys, där katalytiska egenskaper hos adsorberade nanopartiklar studeras intensivt.

Vanja Lindberg är uppvuxen i Emmaboda, men bor sedan ett antal år i Växjö. Hon började med att studera matematik och fysik på dåvarande Högskolan i Växjö och tog 1998 magisterexamen i tillämpad matematik. År 2000 anställdes Vanja som doktorand i teoretisk fysik vid Växjö universitet och hon tog sin licentiatexamen 2002. Hennes avhandlingsarbete har skett i nära samarbete med forskare från Göteborgs universitet och Helsingfors tekniska högskola.

Avhandlingen ”Electronic Structure and Reactivity of Adsorbed Metallic Quantum Dots” försvaras den 1 april kl. 10.15 i sal D1136, Vejdes plats 6 på Växjö universitet. Opponent är professor Simon Crampin, University of Bath.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Vanja Lindberg 0470-70 87 24 eller e-post: Vanja.Lindberg@msi.vxu.se

Beställ boken från Kerstin Brodén, Växjö University Press, 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Struktur och reaktivitet hos metalliska kvantprickar – ny avhandling

 lästid ~ 1 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here