Artikel från Karlstads universitet
24 mars 2005

Karlstads universitet satsar på sötvattensakvarier i stor skala

En experimentell anläggning av sötvattensakvarier för forskning ochundervisning, har byggts vid Karlstads universitet. Fördelat på fem rum och 250 kvadratmeter finns flera akvariesystem för att skapa rinnande vatten- och sjöliknande miljöer. De fyra stora, sju meter långa strömakvarierna har få motsvarigheter i världen.

Tack vare de fyra identiska miljöerna kan forskarna upprepa experiment, vilket är nödvändigt för den ekologiska forskningen. Akvarieanläggningen är väl anpassad för att utföra många typer av ekologiska experiment, eftersom forskarna kan reglera ljus, temperatur och vattnets strömhastighet.

De frågeställningar som forskarna planerar att jobba med under den närmaste tiden handlar om vad som styr vandring hos öring, konkurrens mellan abborre och mört, sociala nätverk hos fiskar samt interaktioner mellan den hotade flodpärlmussla och värden för musslans larver, öringen.

Hittills har ämnet biologi vid Karlstads universitet bara kunnat göra
fältstudier, vilket har begränsat forskningen. Ekologi består av både
biologiska observationer i fält och på experimentell verksamhet, vilken kan vara fält- eller labbaserad. Genom att utnyttja akvarieanläggningen kan forskarna kontrollera många variabler i laboratoriemiljö, för att mer
specifikt kunna testa olika frågeställningar. Detta är svårt eller till och
med omöjligt i många fall att åstadkomma i fält. I och med den nybyggda högteknologiska anläggningen finns nu förutsättningar för karlstadsforskarna att bedriva experimentell ekologisk forskning om allt från konkurrens och predation till inverkan av olika fysikaliska variabler på beteende hos fisk och bottendjur.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Larry Greenberg@kau.se tel: 054 – 700 15 43.
Se även http://www.kau.se/forskning/forskdb/index.lasso?to_do=show_researcher&id=874

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera