Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2005

Nu är det dags att söka pengar i  Forskningsrådet Formas stora ansökningsomgång 2005

520 miljoner kronor till framstående forskning för hållbar utveckling finns att söka i vårens stora ansökningsomgång. Förutom en särskild utlysning på marin miljöforskning utlyser Formas även medel till postdok-stipendier och till populär-vetenskapliga informationsprojekt. I årets utlysning ingår även en särskild satsning från Formas på ämnesövergripande forskning.

– Formas får ofta ansökningar om övergripande forskningsfrågor och med den ämnesövergripande forskningen kan frågor i gränslandet mellan olika discipliner studeras. Tvär- och mångvetenskaplig forskning kan också hjälpa till att reda ut samspel och konflikter mellan de ekologiska, ekonomiska och socialt inriktade delarna inom hållbar utveckling, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Detta förutsätter att människors och djurs hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald, miljön och naturens bärkraft, ekonomi, etik samt sociala och kulturella värden beaktas.

Sista ansökningsdatum är 3 maj och Formas styrelse fattar beslut den 23 november.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Emilie von Essen, emilie.von.essen@formas.se , 08-775 40 38, 0733-50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera