Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2005

Skogsforskning i stormens spår

Efter stormen i södra Sverige finns det nu ett gyllene tillfälle att forskningsmässigt hålla ihop kedjan från skogen till fabriken. Stormen och vår hantering av det stormfällda timret påverkar nämligen inte bara miljön utan även produkterna. Det är forskare och forskningsfinansiärer, skogsägare och skogsindustri samt berörda myndigheter överens om.

Detta framkom vid ett seminarium där hela skogskedjan var representerad. Seminariet ordnades av Forskningsrådet Formas och VINNOVA.

– Deltagarna var överens om att det behövs en kraftfull samordning av forskningen, säger Formas huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse. Kortsiktigt gäller det att skydda det stormfällda virket mot insekter och svamp, lagra det, förädla det och få det accepterat på marknaden.

– Förhoppningsvis går det att undvika kemisk bekämpning. Men om det blir nödvändigt måste konsekvenserna studeras noga, både för naturmiljön och för produkter som exempelvis matförpackningar där det inte får finnas spår av bekämpningsmedlen. En annan fråga är hur miljön och virkeskvaliteten påverkas av att timret vattenlagras.

Det stormfällda virket kan ha dolda skador i form av tryckbrott som ger försämrad hållfasthet. De här skadorna upptäcks inte med dagens sorteringsrutiner i sågverken. Risken är att virke med sämre hållfasthet exporteras och försämrar ryktet för svenska skogsprodukter.

En akut insats som behöver göras är inventering av de stormfällda ytorna. Vilka träd står kvar och vilka har blåst omkull – och varför? Granens stabilitet kan variera på grund av genetisk variation och beroende på olika härkomst och här behövs det mer forskning. Vi bör inte heller missa tillfället att inventera stormens påverkan på vattenkvalitet och insekter.

– En angelägen fråga är också hur stormen påverkar den biologiska mångfalden i de drabbade områdena. Det vore intressant om en del av den stormfällda arealen kunde få status som statliga “stormreservat” och bli referensytor för forskningen, säger Lisa Sennerby Forsse.

Diskussionen om forskningsbehovet med anledning av stormen kommer att ge avtryck i en nationell forskningsstrategi som regeringen har gett Formas i uppdrag att ta fram. Strategin ska vara färdig den 1 maj.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Forskningssekreterare Jan Svensson, Formas, 08-775 40 51, jan.svensson@formas.se

Vice avdelningschef Lars Wärngård, VINNOVA, 08-473 31 97, lars.warngard@VINNOVA.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera