28 februari 2005

Folatberika gärna bröd och glutenfria produkter!

Inför graviditeter har kvinnor ett särskilt stort behov av B-vitaminet folat. Flertalet svenska kvinnor får dock i sig mindre än den rekommenderade dagliga mängden. Om det blir aktuellt att berika livsmedel med folat skulle bröd och glutenfria produkter vara lämpliga kandidater, visar Madelene Johansson i en avhandling från SLU.

Folat (folsyra*) är ett B-vitamin som levererar byggstenar till kroppens arvsmassa. Intaget av folat är särskilt viktigt före och under de första graviditetsveckorna, då vitaminet skyddar fostret mot ryggmärgsbråck. Därtill antyder flera studier att folat kan skydda mot hjärt-kärlsjukdomar, demenssjukdomar samt vissa former av cancer.

Enligt de senaste rekommendationerna bör det dagliga folatintaget vara 400 µg för fertila kvinnor, 500 µg för gravida och ammande och 300 µg för övriga vuxna. Kostundersökningar visar dock att svenskarnas folatintag är betydligt lägre. I USA har man ökat folatintaget genom obligatorisk folsyraberikning i spannmålsprodukter och antalet barn som föds med ryggmärgsbråck har minskat med 19 procent. I dagsläget har 38 länder infört obligatorisk folsyraberikning, men i Sverige och i flera EU-länder utreds för närvarande frågan om folsyraberikning.

En del av Madelene Johanssons doktorsarbete bestod i att ta fram förfinade analysmetoder som ger tillförlitliga resultat även om folathalterna är låga. Dessa metoder användes bland annat för att bestämma folathalten i några utvalda glutenfria produkter ? personer med glutenintolerans får nämligen i sig mindre folat än den genomsnittlige svensken. Glutenfria livsmedel innehåller mindre mängder folat än ?vanliga? livsmedel. Enligt Madelene Johanssons mätningar t.o.m lägre i vissa produkter än vad som anges i de svenska kosttabellerna. Forskargruppen rekommenderar därför att man även berikar glutenfria livsmedel, om folsyra-berikning införs i Sverige.

Madelene Johansson har också undersökt hur väl människor tillgodogör sig folat. En korttidsstudie visade att kroppen tar upp 80 procent av folsyran i folsyraberikat bröd, och 85 procent av folat från jästflingor. Upptaget av folsyra från berikat bröd var dock något lägre än från ett kosttillskott med folsyra. En uppföljande studie där 30 kvinnor åt ett folsyraberikat bröd dagligen i 12 veckor, utan att ändra sin kost i övrigt, bekräftade att folsyra från berikat bröd tas väl upp i kroppen. Ett dagligt folsyraintag på 170 µg var tillräckligt för att höja folatstatusen. Med stöd av de nya resultaten anser Madelene Johansson och hennes kollegor att bröd är ett lämpligt livsmedel för folsyraberikning. Dessutom skulle bättre folatproducerande bagerijäst kunna användas för att på naturlig väg folatberika bröd, då dessa folater absorberas väl i kroppen och redan idag utgör merparten av brödets naturliga folater.

* folsyra är den syntetiska formen av folat

Kontaktinformation
Agronom Madelene Johansson, inst. för livsmedelsvetenskap, SLU, försvarar fredagen den 4 mars kl. 09.15 sin doktorsavhandling Analytical and nutritional aspects of folate in cereals. Disputationen äger rum på Loftet, SLU, Ultuna, Uppsala. Fakultetsopponent är Dr. Liisa Vahteristo, European food safety authority, Bryssel, Belgien.

Mer information: Madelene Johansson, 018-67 20 70
E-post: Madelene.Johansson@lmv.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera