Tema

65 miljoner till starka forskargrupper inom prioriterade områden

Forskning om familjestruktur, ekonomiska resurser, barns levnadsvillkor och studier av invandrares arbetskraftsdeltagande i ett livscykelperspektiv är två exempel på prioriterade forskningsmiljöer som får pengar, s.k. programstöd, av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Sammanlagt får åtta forskargrupper dela på 65 miljoner kronor. Stöden gäller för åren 2005- 2010.

Det är inom följande fyra områden som medel delas ut: arbetsutbud och arbetskraftsförsörjning, arbetsorganisation, barns levnadsvillkor och interventionsforskning dvs. vilka åtgärder som vidtas för att påverka hälsa, social funktionsförmåga m.m. Stöden är på ca. 1,35 miljoner kronor per forskargrupp och år. Syftet med programstöden är att långsiktigt förstärka och bygga ut forskarmiljöer inom angelägna områden.

– Genom detta stöd får framstående forskargrupper möjlighet att under sex år utveckla sina forskningsområden, säger Rune Åberg, huvudsekretrae vid FAS.

Följande åtta programstöd har beviljats:
Interventionsforskning
· Stefan Borg vid Karolinska institutet, rättspsykiatri i Stockholm, får stöd för forskning om psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.
· Per Johansson vid institutet för marknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala får medel för forskning om policyinterventioner i social- och arbetslöshetsförsäkring.

Arbetsutbud och arbetskraftsförsörjning
· Tommy Bengtsson vid ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet, får stöd för forskning om regionala studier av invandrares arbetskraftsdeltagande i ett livscykelperspektiv.
· Henry Ohlsson vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, får stöd för forskning om incitament för arbetsutbud i ett åldrande samhälle.

Arbetsorganisation
· Mats Alvesson vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, får stöd för forskning om identitet och ledarskap i komplexa organisationer.
· Töres Theorell vid institutet för psykosocial medicin (IPM) i Stockholm får stöd forskning om strukturella förändringar i arbetslivet.

Barns levnadsvillkor
· Elizabeth Thomson vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet, får medel för forskning om familjestruktur, ekonomiska resurser och barns levnadsvillkor.
· Håkan Stattin vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet, får medel för forskning om auktoritära eller negligerande föräldrar, farliga bostadsområden, kaotiska skolor sett ur barnets perspektiv.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
FAS huvudsekreterare Rune Åberg, tel. 08-775 40 71,
e-post: rune.aberg@fas.forskning.se

65 miljoner till starka forskargrupper inom prioriterade områden

 lästid ~ 2 min