Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2005

Smart mobiltelefoni effektiviserar skogsbruket

Skogsbruket hankar sig fram med dålig datakommunikation. Det är krångligt och dyrt att utväxla affärskritisk data mellan skog och industri. Men nu kommer ny, billig teknik som kan lösa problemen och fungerar i områden med dålig mobiltäckning. Det visar en studie från forskningsinstitutet Skogforsk.

Det nya konceptet Mobeel – utvecklat av Skogforsk och teknikföretaget Mobilassistenten – bygger på att data som skickas till eller från skogsmaskiner mellanlagras i förarnas mobiltelefoner. Överföringen mellan skogsmaskin och telefon sker trådlöst med standardteknik, t.ex. Bluetooth, och filerna utväxlas via GSM så fort någon av maskinförarnas telefoner kommer inom GSM-täckning. Systemet sköter överföringarna helt automatiskt.

– Telefonernas ständiga förflyttning med förarna vid raster och skiftbyten skapar den nödvändiga länken mellan skogsmaskinernas datorer och företagens affärssystem. På så vis kan vi få ett heltäckande nät trots dålig mobiltäckning, säger Ingemar Eriksson på Skogforsk.

Systemet är testat i ett pilotförsök med Sveaskog. Trots att GSM fungerade mycket dåligt i området, utbyttes data problemfritt inom de ledtider som Sveaskog kräver.

– Industrin får koll på virkesflödet från skogen. Och maskinförarna får all kritisk information rakt in i skogsmaskinens dator utan krångel. Informationsflödet mellan skog och industri kvalitetssäkras, menar Ingemar Eriksson.

Den nya tekniken minskar alltså skogsbrukets problem med dålig datakommunikation. Däremot förändras inte skogsbrukets starka behov av mobiltelefoni för tal och olyckslarm ute på arbetsplatserna i skogen. Ett mobilnät med bättre täckning än i dag behövs fortfarande, menar Ingemar Eriksson:

– Telia har ju aviserat en rejäl uppgradering av GSM-nätet. Den satsningen välkomnar vi, även om det dröjer några år.

Läs mer i Resultat nr 21, 2004. Rapporten kan beställas hos Skogforsk: 018-18 85 00.

Kontaktinformation
Ingemar Eriksson, ingemar.eriksson@skogforsk.se, Skogforsk. 018-18 85 79, 070-603 26 90.

Malin von Essen, malin.vonessen@skogforsk.se, pressansvarig. 018-18 85 76, 070-630 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera