Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2005

Snabb entreprenörisering av skogsvården

I dag utförs nästan 90 procent av skogsbolagens skogsvård av entreprenörer. Expansionen har varit kraftig och på fem år har antalet skogsvårdsföretag ökat med en tredjedel. Det framgår av en undersökning från forskningsinstitutet Skogforsk.

Från att 1995 ha utfört cirka 30 procent av skogsvården sköter 900 svenska skogsvårdsföretag idag nästan 90 procent av all röjning och föryngring på storskogsbrukets marker.

Därmed har skogsbruket tillsammans med skogsvårdsentreprenörerna lyckats genomföra steg ett – att entreprenörisera skogsvården. Nu väntar nästa utmaning – att utveckla företagen så att lönsamheten ökar i branschen. Det menar Birger Eriksson på Skogforsk som genomfört undersökningen:

– Skogsvårdsföretagens utveckling är en nyckelfråga. Det behövs bättre upphandlingsrutiner, verktyg för kvalitets- och företagsutveckling och erfarenhetsutbyte med andra branscher, till exempel bil- verkstads- och telekomindustrin, säger han.

Undersökningen visar att fyra av tio entreprenörer vill att deras företag ska växa. Företagen anser att de viktigaste hindren för utveckling är dålig lönsamhet, brist på välutbildad arbetskraft och svårighet att skapa sysselsättning hela året.

Kundföretagen i skogsbruket anser att skogsvården måste utvecklas för att skogsbruket ska bibehålla lönsamheten på längre sikt.

Läs mer i resultat nr 17, 2004! Rapporten kan beställas av Skogforsk. Tel: 018-18 85 00.

Kontaktinformation
Birger Eriksson, Skogforsk.
Tel: 090-203 33 66, 070-677 46 42

Malin von Essen, pressansvarig.
Tel: 018-18 86 75, 070-630 68 67

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera