Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2005

PRESSINBJUDANStormskadorna i Småland en nationell katastrof

Med anledning av skogskatastrofen i Götaland inbjuder vi till en hearing för media med södra Sveriges största forskargrupp inom skogs- och träforskningen, verksam vid Växjö universitet, mitt i Kronobergs län.Tid: Fredag 14 januari klockan 09.00-10.00Plats: Trähuset (hus M), Lückligs plats 1

Vid hearingen ger forskarna sin analys av skadeläget i skogen, som bedöms medföra långsiktiga ekonomiska förluster och inkomstbortfall i flermiljardsklassen för regionen och för Sverige.

Hearingen kommer att omfatta en rad olika frågeställningar och har som mål att ge en samlad bedömning av:

• katastrofens påverkan på skogsbruket på kort, medellång och lång sikt,
• vilka åtgärder som behövs på politisk nivå,
• vad katastrofen innebär för nästa skogsägargeneration,
• hur skogen ska skötas för att lika omfattande skador ska kunna förhindras i framtiden.

I hearingen medverkar:
Rolf Björheden, professor i skogsteknik (moderator)
Hur ska arbetet bedrivas med att ta hand om stormfällt virke?
Risker och arbetarskyddsfrågor.
Lagringsproblematik.

Mårten Bendz, professor emeritus i skogsteknik
Vad är den dagsfärska bedömningen av läget i Götaland?
Vad innebär problemen i Småland i ett nationellt perspektiv?
Behovet av nationell ledning.

Klara Helstad, doktorand i skogsteknik
Effekter på sågverkens råvaruförsörjning.

Göran Peterson, universitetsadjunkt, kursledare i “Hållbart familjeskogsbruk”.
Hur är situationen för ett urval skogsägare? – information från kursdeltagare.

Harald Säll, universitetslektor, doktor i virkeslära
Hur stor är omfattningen av skadorna i förhållande till tidigare stormar?
Hur påverkas skogsägarens ekonomi och förutsättningar för generationsskiften?
Vilka möjligheter finns att lagra virke på hyggena?

Thomas Thörnkvist, professor i virkeslära
Hur påverkas virkets egenskaper av stormen?
Vilka blir konsekvenserna för sågverksindustrin?
Hur bör situationen hanteras på nationell nivå?

Göran Örlander, professor i skogsskötsel
Finns det orsakssamband mellan skogsskötselmetoderna och omfattningen av skadorna?
Följdrisker för insektsangrepp på virke som ej kommer ur skogen.
Hur påverkas virkesproduktionen på lång sikt?

Välkommen!

Kontaktinformation
För ytterligare upplysningar kontakta:
Håkan Jalling, informationschef, telefon 070-660 64 33 eller Jerker Persson, pressansvarig,
070-572 26 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera