Tema

Ny vägskatt slår hårt mot skogsnäringen

De nya vägskatter som föreslås av Vägtrafikskatteutredningen ökar skogsnäringens kostnader med 1800 miljoner kronor per år. Det visar en konsekvensanalys från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.Även industrins tillgång till skogsråvara riskerar att minska då stora virkesvolymer hamnar i en ekonomisk riskzon. Förslaget slår därmed också hårt mot skogsägarna, främst i inlandet.

Kostnaden för virkestransporter från skogen ökar med 1200 miljoner kronor medan transporterna av papper, massa och sågade trävaror ökar med ca 500 miljoner kronor. Flistransporter samt skogs- och bioenergi drabbas också med ökade kostnader på 300 miljoner kronor. Kostnadsökningen på totalt 2 miljarder kompenseras något av sänkt dieselskatt för skogsmaskiner (200 miljoner).

– I relativa tal handlar det om en kostnadsökning på ca 30 procent för skogstransporterna och ca 40 procent för transporterna från sågverken och pappers- och massaindustrin, säger forskningschef Lennart Rådström vid Skogforsk.

Det kan dessutom ge stora konsekvenser för industrins virkesförsörjning, menar han:

– Förslaget riskerar att lägga en död hand över skogen i dåliga avsättningslägen långt från industrierna. Våra analyser visar att stora virkesvolymer kan hamna i en ekonomisk riskzon. Industrins kostnader för virket från dessa områden riskerar helt enkelt att bli för höga.

Skogforsks regionala kalkyler visar också att enskilda skogsägares nettointäkter kan komma att minska drastiskt som en följd av förslaget. Det ger i sin tur långsiktiga negativa effekter på skogstillståndet, säger Lennart Rådström:

– Minskad lönsamhet i skogsbruket minskar skogsägarnas incitament att sköta skogen. Det hämmar virkesproduktionen och industrins framtida virkesförsörjning.

Kontaktinformation
Kontakt:
Lennart Rådström, forskningschef. 018-18 85 50, 0705-18 85 50.

Sverker Johansson, informationschef. 018-18 85 30, 0705-18 85 30.

Ladda ned rapporten:

Ny vägskatt slår hårt mot skogsnäringen

 lästid ~ 1 min