Tema

Rotröta för miljoner kan undvikas

Rotrötan kostar skogsbruket en halv till en miljard varje år. Men med en ny beräkningsmodell från forskningsinstitutet Skogforsk kan en del av kostnaderna undvikas.

Rotröta i granar leder till nedklassning av värdefullt timmer till lägre betald massaved eller brännved. Den gör också att tillväxten minskar och att skogen blir mer stormkänslig.

Men rötan är svår att hantera. Skadorna syns inte förrän träden fälls. Den nya modellen, som förutsäger risken för att ett träd eller skogsbestånd är angripet av rotröta, ska användas för skogsbrukets planering och vara ett stöd för strategiska beslut.

– Det handlar om vilka skogsbestånd som ska behandlas för att minska risken för spridning av rotröta, eller vilka bestånd som ska avverkas innan rötan sprider sig ytterligare, säger Magnus Thor, forskare på Skogforsk.

Den svenska Riksskogstaxeringens undersökningar visar att ungefär 14 procent av de granar som avverkas kan förväntas vara angripna av rotröta. Det är också Riksskogstaxeringens material som ligger till grund för den nya beräkningsmodellen som förutsäger sannolikheten för att virket ska vara rötangripet.


Fakta om rotröta
– Rotröta orsakas i Skandinavien främst av rottickan(Heterobasidion annosum), vars luftburna sporer infekterar färsk, blottlagd ved under en stor del av året.

– Färska stubbar är rottickans främsta inkörsport. Via rotkontakter sprider sig rötan sedan till träd.

– För att förhindra spridning av rotröta kan stubbarna vid avverkning behandlas med ett preparat som hindrar rottickans sporer från att gro, t.ex. en lösning av pergamentsvamp som är en naturlig konkurrent till rottickan.

Kontaktinformation
Magnus Thor, Skogforsk. Tel: 018-18 85 96, 070-598 85 96
Malin von Essen, Skogforsk. Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67

Rotröta för miljoner kan undvikas

 lästid ~ 1 min