Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2004

Kombination av åtgärder kan minska snytbaggeskadorna

De skador som snytbaggen orsakar vid föryngring av kalhyggen med barrplantor kan minska om man använder en kombination av åtgärder. Skadenivåerna kan sänkas kraftigt utan att man behöver använda insektsgifter. Det framgår av en doktorsavhandling vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp.

Skador orsakade av snytbagge är ett allvarligt problem vid skogsföryngring. Problemet är aktuellt både i Sverige och i flera andra länder i Europa. Den idag vanligaste metoden för att minska skadorna är att behandla plantorna med insektsgifter. Målet med avhandingsarbetet var att få mer kunskap om alternativa metoder (skärmar, markberedning och mekaniska plantskydd) som kan minska skadorna. Arbetet utfördes i form av fältstudier vid SLU:s forskningsstation i Asa (4 mil norr om Växjö).

Effekten av varje enskild åtgärd visade sig inte vara tillräcklig, men när de användes i kombination kunde skadorna sänkas till låga nivåer. För skogsbruket kan denna kunskap få stor betydelse eftersom flera alternativa kombinationer kan väljas beroende på förhållandena. Resultaten visar att det går att åstadkomma låga skadenivåer utan behandling med insektsgifter, under förutsättning att alternativa åtgärder kan utföras på ett ändamålsenligt sätt.

Fredagen den 17 december kl 12.30 försvarar skog kand Magnus Petersson, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp, sin avhandling med titeln Föryngringsmetoder med syfte att minska skador av snytbagge på barrplantor (Regeneration Methods to Reduce Pine Weevil Damage to Conifer Seedling).

Disputationen avser skoglig doktorsexamen.

Opponent: prof Lee Allen, Department of Forestry, University of North Carolina, Raleigh, USA.

Lokal: Aulan Agricum, SLU i Alnarp.

Kontaktinformation
Magnus Petersson, inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp, tel 0472-263 181.
E-post: Magnus.Petersson@afp.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera