Artikel från Karlstads universitet
10 december 2004

Ny bok om vuxenmobbning

Det talas sällan om vuxenmobbning. Ändå är detta ett vanligt fenomen på många arbetsplatser. Människor lider i det tysta och mobbningen kostar samhället stora pengar. En ny bok lyfter nu fram detta svåra ämne i ljuset.

Mobbning bland barn är sedan flera år ett omdebatterat ämne. Mobbning bland vuxna däremot är fortfarande tabubelagt. Forskningen är inte överens om antalet vuxna som utsätts för mobbning. Siffrorna varierar från 4 till 40 procent av arbetskraften och det finns förmodligen ett stort mörkertal.

– Vi vet däremot att de mobbade finns bland de sjukskrivna, förtidspensionerade och som vårdtagare med psykosomatiska symptom. Mobbningen innebär ett stort lidande för de mobbade personerna och stora kostnader för samhället, säger Margaretha Strandmark, docent i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och en av författarna till boken “Vuxenmobbning i människovårdande yrken”.

Boken handlar huvudsakligen om mobbning bland vuxna inom främst skola, vård och omsorg. Syftet är att lyfta fram detta svåra ämne i ljuset. De som mobbas eller har mobbats ska kunna se att de inte är ensamma i denna situation och att det finns en väg tillbaka till ett normalt liv. Genom att synliggöra mobbningen och dess konsekvenser för hälsan, kan boken förhoppningsvis också skapa verktyg för att förebygga och åtgärda mobbning på arbetsplatser.

Boken utgår från ett flerårigt forskningsprojekt om mobbning på arbetsplatsen som FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, har finansierat. Lillemor Hallberg, professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Halmstad och vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, har varit ledare för projektet. Det är också hon som tillsammans med Margaretha Strandmark har skrivit boken.

“Vuxenmobbning i människovårdande yrken” kan beställas från Studentlitteratur i Lund.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Margaretha Strandmark, tfn 054-700 23 37 eller 0705-91 23 90, e-post margaretha.strandmark@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera