Tema

Formel-Exc – Första etappen avgjord!

Nu är det klart vilka som går vidare i kampen om medel i forskningsrådet Formas satsning på starka forskningsmiljöer. Ett tjugotal forskargrupper får chansen att vässa klorna för att vidareutveckla sina idéer till den slutliga finalen som är i maj.

– Konkurrensen är knivskarp och det är nu som den verkligt tuffa kampen börjar. Det är bara fem som går vidare, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare på Formas. Grundtanken bakom satsningen är att det finns ett tydligt behov av ökad kraftsamling inom svensk forskning och vi kan notera att det finns ett stort intresse från forskarsamhället att delta i konkurrensen om dessa medel, fortsätter Lisa Sennerby Forsse.

I våras gjorde Formas en speciell satsning på starka forskningsmiljöer för att utveckla internationellt konkurrenskraftiga och strategiska forskningsmiljöer tillsammans med Vetenskapsrådet, VINNOVA och Stiftelsen för strategisk forskning. Formas stängde sin utlysning den 10 juni. Ett hundratal skisser till ansökningar kom in och den 25 november beslutade Formas styrelse att bevilja ett tjugotal av dessa planeringsbidrag på 50 000 kronor för att utveckla en fullständig ansökan.

På Formas styrelsemöte i maj 2005 beslutas slutligen vilka fem grupper som får fortsatt anslag. Varje stöd är på 4-6 miljoner kronor per år under fem år och ges namnet ”Formel-Exc”. Det totala stödet från Formas är 125 miljoner kronor.

Följande personer beviljas planeringsanslag:

Leif Andersson, Uppsala universitet. ”Analys av den genetiska bakgrunden för fenotypisk variation baserat på husdjur och modellorganismer.”

Åke Bergman, Stockholms universitet. ”Miljökemisk-Miljötoxikologisk Forskningsplattform – Integrerade Strategier för Forskning rörande Metabolism-Beroende Toxicitet.”

Christina Dixelius, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. ”Växt-mikrob interaktioner.”

Carl Folke, Stockholms universitet. ”Resiliens och Hållbar Utveckling: Integrerad Forskning om Sociala-Ekologiska System.”

Peter Högberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå. ”Skogsproduktion och ekosystemdynamik styrs av interaktioner mellan kväve och kol – dags för ett nytt paradigm!”

Staffan Janson, Karlstads universitet. ”Centrum för inomhusmiljö och hälsa.”
Janet Jansson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. ”Microbiomics: Nya vägar till förståelse av mikrobiella samhällens ekologi och funktion i sjöar, skog och mark.”

Stefan Jansson, Umeå universitet. ”Evolutionär och ekologisk trädfunktionsgenomik.”

Per Jensen, Linköpings universitet. ”Beteende, genomik och välfärd hos djur”

Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet, Strömstad. ”Marin ekologisk genetik – MAREGENE”.

Bengt Kriström, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå. ”Resurspolitik och välfärdsanalys i human-dominerade ekosystem.”

Christer Nilsson, Umeå universitet. ”Kommer restaurerade ekosystem någonsin att återhämta sig?”

Lars-Olof Nilsson, Lunds tekniska högskola. ”Fuktsäkerhet i den byggda miljön”

Lennart Persson, Umeå universitet. ”Sjöekosystems funktion och respons i relation till miljöförändringar”

Jan Stenlid, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. ”Integrerat forskningscentrum med focus på rotröta hos barrträd”.

Björn Sundberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå. ”FUNCFIBER-en stark miljö för vedfiber forskning.”

Björn Täljsten, Luleå Tekniska Universitet. ”Tillståndsbedömning och förstärkning av byggnader”

Per Åman, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. ”Hälsoeffekter av kostfiberkomplexet i fullkorn”

Göran Örlander, Växjö universitet. ”Etablering av tall, ett problem i sydsvenskt skogsbruk.”

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Hans-Örjan Nohrstedt, chef för programenheten, 08-775 40 16, hans-orjan.nohrstedt@formas.se

Formel-Exc – Första etappen avgjord!

 lästid ~ 2 min