Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2004

Hur söker unga sin identitet på Lunarstorm?

Vilken roll spelar Lunarstorm i unga mäns och kvinnors identitetsarbete? Hur uttrycks könsroller och könsidentitet på nätet? Det är några av de frågor som står i fokus för det forskningsprojekt vid Karlstads universitet som nyligen beviljades en miljon kronor från Vetenskapsrådet.

Lunarstorm är en av de populäraste svenska mötesplatserna på internet. 88 procent av alla svenska ungdomar mellan 15 och 20 år besöker Lunarstorm en gång i veckan. 27 procent besöker sajten varje dag. Detta gör Lunarstorm till Nordens mest trafikerade webbplats.

– Det råder idag delade meningar om nätets mötesplatser. En del ser dem som potentiellt skadliga, i synnerhet för ungdomar. Som stöd för sådana åsikter ges argumenten att könsroller tenderar att bli mer stereotypa på internet jämfört med i vanliga livet. Man pekar också på förekomsten av sexuella trakasserier. Andra menar att mötesplatser på nätet kan stärka människor i deras vardag på olika sätt, säger Malin Sveningsson, projektledare och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.

Angeläget forskningsområde
Båda lägren har poänger i sina resonemang, vilket gör detta nya område angeläget att studera, inte minst med tanke på Lunarstorms utbredning bland ungdomar. Malin Sveningsson ska bland annat undersöka hur unga män och kvinnor presenterar sig själva på nätet. Hur ser de på sitt eget och andras uppträdanden? Hur uttrycks femininitet och maskulinitet på webben? Hon kommer även att studera hur ungdomar ser på könsidentitet och sexualitet på respektive utanför internet. Gäller samma regler och normer, eller tillåter internet experiment och utforskande i en större utsträckning?

– Tonåren är en tid då man utforskar sin identitet och tar reda på vem man egentligen är. Dagens unga måste välja mellan en mängd olika roller. Vägen till oberoende går genom experiment och det är viktigt att finna platser där detta kan ske fritt från vuxnas insyn, menar hon.

Hennes studie tar som utgångspunkt att mötesplatser på internet kan fungera som sådana platser. Det är då viktigt att betona att det inte bara gäller flickor och unga kvinnor. Platser som Lunarstorm innebär nya möjligheter också för unga män att utforska sin identitet. Här kan de pröva nya alternativa könsidentiteter som de annars kanske inte skulle ha kunnat på grund av samhällets krav och förväntningar.

700 krypin ska analyseras
Det var i början av november som Malin Sveningsson fick glädjebeskedet att hennes forskningsprojekt “Svenska ungdomars köns- och identitetsarbete på internet” beviljats drygt en miljon kronor från Vetenskapsrådet för en tvåårsperiod. Hon kommer bland annat att analysera drygt 700 “krypin”, eller personliga webbsidor på Lunarstorm, hos både manliga och kvinnliga Lunarstorm-användare i åldern 15-20 år. Hon kommer även att göra intervjuer med några av användarna.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Malin Sveningsson, tfn 070-244 38 90, e-post malin.sveningsson@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera