Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2004

Yngre forskare får dela på drygt 27 miljoner kronor

Ett nytt bidrag till forskare har inrättats av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). 21 forskare får dela på drygt 27 miljoner kronor. Stödet är riktat till yngre, nydisputerade forskare för att ge dessa en möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Det s.k. post-doc bidraget är en försöksverksamhet som kommer att pågå i tre år.


– Vi vill ge unga forskartalanger möjlighet att fritt få utveckla sina forskningsidéer. Samtidigt vill vi härigenom stimulera rekryteringen av forskare inom FAS ansvarsområden, säger FAS huvudsekreterare Rune Åberg.

FAS fick totalt in 211 ansökningar och av dessa har 21 (14 kvinnor och 7 män) beslutats få bidrag. Forskarna får 1,3 miljoner kronor för två år.

– Intresset för att söka detta bidrag har varit mycket stort. Jag skulle tro att de som varit berättigade att söka också gjort det. Kvalitén på ansökningarna var mycket hög och konkurrensen har varit hård, säger Rune Åberg.

En lista över de forskare som fått bidrag finns på FAS hemsida www.fas.forskning.se

Korta fakta om FAS post-doc bidrag
Det är första gången FAS delar ut denna typ av post-doc bidrag till yngre, nydisputerade forskare. Syftet med stödet är att ge dessa forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär inom FAS ansvarsområden. Bidraget ska täcka en heltidslön under två år. Postdoc-bidrag söks i konkurrens och urvalet sker på grundval av sökandens forskningsmeriter, i första hand avhandlingen. Avhandlingen liksom den framtida forskningen ska falla inom FAS ansvarsområde – arbetsliv, folkhälsa och välfärd. Det rör sig om en försöksverksamhet som ska pågå i tre år och sedan utvärderas. Nästa ansökningstillfälle blir i februari 2005.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta,

FAS huvudsekreterare Rune Åberg
Tel. 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.forskning.se

FAS programchef Kenneth Abrahamsson
Tel. 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera