Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2004

Nya metoder och bättre teknik kan stimulera skogsröjning

Det röjs för lite i svenska ungskogar. Men nya röjningsmetoder och ny teknik kan förbättra läget. Genom att kapa de stammar man vill ha bort en bit upp får de kvarvarande huvudstammarna bättre kvalitet, samtidigt som de toppkapade stammarna erbjuder viltfoder. Utvecklingen av ny teknik underlättas om man slipper kapa träden nere vid marken där sikten är dålig och hinder i form av stenar och stubbar finns. När under året röjningen utförs och hur högt trädet kapas är viktigt ur tillväxt- och överlevnadssynpunkt. Det framgår av en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Våra ungskogar innehåller idag dubbelt så många stammar som för 20 år sedan. Röjningen har blivit relativt sett dyrare för skogsägarna, eftersom de allra flesta andra skogliga åtgärder blivit billigare och utvecklingen av röjningsmetoder och -teknik varit långsam de senaste 50 åren.

Daniel Ligné har i sin doktorsavhandling testat och utvärderat nya metoder och nya redskap för ungskogsröjning. En handhållen prototyp för toppröjning som testats kan redan idag konkurrera med röjsågen, och en röjmaskin som testats anses ha potential att kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ till röjsågen i täta och höga bestånd.

De produktionsnormer som idag används för röjsågen kan också behöva en omarbetning, anser Daniel Ligné.

Fredagen den 19 november 2004 kl 10.00 försvarar jägmästare Daniel Ligné, institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå, sin doktorsavhandling med titeln Ny teknik och alternativa metoder för ungskogsröjning (New Technical and Alternative Silvicultural Approaches to Pre-commercial Thinning).

Disputationen avser skoglig doktorsexamen.

Opponent är professor Pertti Harstela, Suonenjoki research station, METLA, Finland.

Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå (Skogis).

Kontaktinformation
Daniel Ligné, inst för skogsskötsel, SLU i Umeå, 090-786 86 32.

E-post: Daniel.Ligne@ssko.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera