Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2004

Datortolkning av flygbilder känner igen enskilda träd och trädslag

Att manuellt tolka flygbilder för uppskattning av virkesvolymen i en skog är idag ett väl använt komplement till fältmätningar. Men tolkningen är både arbetsam och tidskrävande, så man forskar på att automatisera processen. Med automatisk folkning av flygbilderna kan enskilda träd och trädslag kännas igen, visar en doktorsavhandling vid Centrum för bildanalys, SLU i Uppsala.

Med datorstöd kan man arbeta med enskilda träd istället för på beståndsnivå, som fallet är vid den manuella tolkningen.
Genom att identifiera varje enskild trädkrona som syns i flygbilden kan man även bestämma trädslagsblandningen i skogen, vilket är en av de parametrar som man försöker uppskatta vid tolkningen.

Information om varje enskilt träd i skogen kan även vara av intresse vid skötsel av skogen för att bevara den biologiska mångfalden, framhåller Mats Erikson i sin doktorsavhandling.

Avhandlingen visar på sätt att identifiera de enskilda trädkronorna så att den form kronorna har i flygbilderna är bevarad. Detta är av vikt för att trädslagsbestämningen skall bli så korrekt som möjligt. Arbetet visar även hur man kan gå vidare med att bestämma trädslaget när väl en krona är identifierad.

Fredagen den 26 november 2004 kl 10.15 försvarar fil. mag. Mats Erikson, Centrum för bildanalys, SLU i Uppsala, sin doktorsavhandling med titeln Segmentation and Classification of Individual Tree Crowns in High Spatial Resolution Aerial Images.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Opponent är Dr Francois Gougeon, Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Pacific Forestry Centre, Victoria, British Columbia, Kanada.

Lokal: Polhemsalen (rum 10134), Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Polacksbacken, Uppsala.

Projektet beskrivs utförligt i Fakta Skog nr 10/2004,

Kontaktinformation
Mats Erikson, Centrum för bildanalys, Lägerhyddsvägen 3, 752 37 Uppsala.

E-post: Mats.Erikson@cb.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera