Tema

Ny avhandling från Växjö universitet:Att misslyckas i skolan – ur elevernas perspektiv

Traditionellt har skolmisslyckanden setts ur ett vuxet, samhälleligt perspektiv och har kommit att definieras som skolavbrott och/eller låga betyg. Det är de vuxna som har haft tolkningsföreträde, när det gäller att definiera hur ett misslyckande i skolan skall förstås. Statliga rapporter och vetenskapliga undersökningar ger oss fortlöpande information om hur många elever som hoppar av skolan, orsaker till studieavbrott och andra variabler som är statistiskt mätbara. Vad statistiken inte låter oss veta, är hur eleverna själva definierar och beskriver sina upplevelser av skolmisslyckande. Pedagogen Carina Henrikssons avhandling ”Living Away from Blessings. School Failure as Lived Experience” erbjuder en alternativ förståelse av problemet; misslyckanden som upplevelse i klassrummet utifrån elevernas perspektiv.

Carina Henriksson har samtalat med tidigare elever vid gymnasieskolans individuella program samt elever vid §12-hem. Deras berättelser visar att skolmisslyckande har mycket litet att göra med kognitiva tillkortakommanden; skolmisslyckanden ses som relationella och emotionella upplevelser i klassrummet. Fokus vilar inte på relationen mellan elev och lärande utan mellan elev och lärare.

Analysen av berättelserna visar att upplevelser av skolmisslyckanden är ett komplext fenomen, som sträcker sig långt utöver betyg och skolavbrott. Utifrån fenomenologiska existentialer, såsom tid, rymd och relationer kan skolmisslyckanden förstås som upplevelser av besvikelse, skam, utanförskap, stigmatisering, bristande tillit, ensamhet, underlägsenhet, mariginalisering och känslor av att vara betydelselös.

Med avhandlingen vill Carina Henriksson lyfta fram aspekter av skolmisslyckanden, som ligger dolda i det som vi tar för givet. Avhandlingen visar hur viktigt det är att politiker och skolledare skapar möjligheter för lärare att tillsammans kunna reflektera över vad som sker i det som synes ske i klassrummet.

Carina Henriksson är uppvuxen i Ludvika och har arbetat som gymnasielärare i engelska och svenska i Uppsala, Stockholm och Karlskrona. Hon arbetar för närvarande vid Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet.

Avhandlingen ”Living Away from Blessings. School Failure as Lived Experience” försvaras den 29 oktober 2004, kl. 10.00. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Kontakta Carina Henriksson, 0455-403 94 eller e-post: Carina.Henriksson@iped.vxu.se

Beställ boken från:
Kerstin Brodén, Växjö University Press, 0470-70 82 67 eller Kerstin.Broden.vxu.se

Ny avhandling från Växjö universitet:Att misslyckas i skolan – ur elevernas perspektiv

 lästid ~ 1 min