Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2004

Ny radonbok från Forskningsrådet Formas: Förebyggande åtgärder i nya byggnader

Radon utgör den största strålrisken i Sverige. Alla utsätts för radon, i hemmet eller på arbetsplatsen. Ett stort antal byggnader med för höga radonhalter måste saneras, men det är också nödvändigt att förebygga radon vid nybyggnad. Oavsett om de nya byggnaderna innehåller bostäder eller lokaler ska radonhalten vara under 200 Bq/m3.

– Trots att vi har haft gränsvärde för radon sedan 1981 har ca 10 % av de nybyggda småhusen halter överstigande detta värde. Man kan undvika mycket arbete om man redan i ett tidigt stadium i byggandet förebygger höga radonhalter. Dessutom är det billigare att förebygga än att sanera i efterhand. Därför är det viktigt att kunskapen om radonrisker vid nybyggnad kommer ut, säger Bertil Clavensjö, en av författarna till boken.

RADONBOKEN – Förebyggande åtgärder i nya byggnader beskriver utförligt i text och bild hur man vid nybyggnad förebygger förhöjda radonhalter. Bokens tyngdpunkt ligger på redovisning av hur man bygger för att förhindra att radongas från marken kommer in i byggnader.

Radonboken innehåller i övrigt omfattande information om markradon och hur man undersöker markförhållandena inför nybyggnad. Radonavgång från grundvatten och byggmaterial behandlas, liksom teknik för mätning av radon och gammastrålning. Boken redovisar aktuella gränsvärden/riktvärden för radon samt myndigheternas föreskrifter och rekommendationer.

Boken vänder sig till dig som i yrket behöver kunskap om radon och hur man förebygger att radonhalten blir förhöjd i den nya byggnaden. Den vänder sig också till dig som av annan anledning vill få fördjupade kunskaper om radon i mark och i byggnader.

Formas har tidigare gett ut Radonboken – åtgärder mot radon i befintliga byggnader. Den handlar om sanering av hus med förhöjda radonhalter. Gustav Åkerblom är medförfattare till båda dessa böcker.

Boken ges ut av Formas förlag och kostar 286 kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution, tel: 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se

Kontaktinformation
Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski tel 08 775 4008.

Mer information: Birgitta Johansson 08-775 4003, birgitta.johansson@formas.se
Emilie von Essen, presschef, 08-775 4038, 0733-50 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera