Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2004

Pressinbjudan till konferensen Arbetets krav och belöningar

Ökar kraven i framtidens arbetsliv? Hur kan det bli lönsamt att jobba för människor som i dag står utanför arbetskraften?

Det är ett par av de frågor som kommer att diskuteras vid den årligen återkommande konferensen Arbetslivsforum. Årets Arbetslivsforum sätter arbetets krav och belöningar i centrum. Vad betyder arbetet i framtiden? Hur ser trenderna ut när det gäller utbud och efterfrågan, arbetets innehåll och mening? Finns det arbete åt alla? Går det att utveckla ett arbetsliv som tillvaratar människors förmågor och kompetens och som inte stänger ute människor som vill och kan arbeta. Det gäller ungdomars möjlighet att etablera sig i arbetslivet, möjligheterna att förena förvärvsarbete och familj, öppenheten för olika grupper med invandrarbakgrund. Häri ligger också behovet för den äldre arbetskraften att kunna trappa ned arbetet inför pensionering och skapa en mjukare övergång mellan arbete, pension och annan verksamhet.

Vid konferensen kommer man också att ta upp frågor som rör produktionens krav och nya organisations- och innovationsmönster för olika gruppers möjligheter att delta i arbetslivet. Går det att anpassa verksamhetens krav med individens förutsättningar?

Tid: 19-20 oktober 2004
Plats: Växjö universitet
Program: Finns på www.fas.forskning.se/konferenser/2004/arbetslivsforum2004.asp

Syftet med denna serie av årligen återkommande konferenser på temat Arbetslivsforum är att söka stärka en dialog mellan teori och praktik – att ge praktiker möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat och att ge forskare synpunkter på forskningsresultat och deras praktiska användbarhet.


Media är välkomna att följa konferensen.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Programchef Kenneth Abrahamsson, tel. 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53,
e-post: kenneth.abrahamsson@fas.forskning.se

Informatör Louise Jennfors, Ekonomihögskolan, Växjö universitet tel. 0470-70 88 88,
e-post: louise.jennfors@ehv.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera