Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2004

Leder arbetsvärdering till rättvisa löner?

Lika lön för lika arbete. Så säger lagen. Men vad säger verkligheten? Kerstin Rosenberg, nybliven doktor i företagsekonomi vid Karlstads universitet, har studerat arbetsvärdering som redskap för att uppnå rättvisa löner.

Enligt jämställdhetslagen ska kvinnor och män ha lika lön för lika och likvärdigt arbete. Ett sätt att jämföra kvinnors och mäns arbetsuppgifter är att använda sig av arbetsvärdering. Det innebär att man kartlägger vad en befattning innehåller för slags arbetsuppgifter. Utgångspunkten är vad individen ska göra och vad individen faktiskt gör. Arbetsvärderingen kan sedan användas som underlag vid lönesättningen.

I sitt avhandlingsarbete har Kerstin Rosenberg deltagit i och utvärderat fem arbetsvärderingsprojekt inom kommun, statliga myndigheter och banker. Studien visar att arbetsvärdering inte automatiskt ger rättvisa löner.

– Det finns ett motstånd till förändringar av de befintliga lönestrukturerna hos organisationerna. Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män hänvisas ofta till den personliga förmågan. När det gäller kvinnors ofta lågt betalda yrken inom till exempel hemtjänsten sägs det att ekonomiska resurser saknas för en löneförändring, säger Kerstin Rosenberg.

Studien visar att arbetsvärdering inte heller är användbart generellt utan måste anpassas till den verksamhet där den ska användas. Även stödet från ledningen är viktigt. Arbetsvärdering bör dessutom vara en kontinuerlig process som följs upp varje år. Många nöjer sig med att genomföra en arbetsvärdering utan att gå vidare med resultatet. Detta gör det svårt att komma åt problemet med orättvisa löner.

Kerstin Rosenberg hoppas att studien ska kasta nytt ljus på arbetsvärderingen som redskap för att åstadkomma rättvisa löner.
– Alla som sysslar med arbetsvärdering och lönesättning har nytta av att få kunskap om de hinder som kan förväntas när man försöker ändra i den lönestruktur som finns. Avhandlingen har även ett allmängiltigt värde eftersom innehållet speglar dagens samhälle vad gäller arbetsvärdering och lönesättning.

Kerstin Rosenberg har varit verksam vid Karlstads universitet sedan 1994 och arbetar idag som lärare och forskare vid ämnet genusvetenskap och Jämställdhetscentrum. Nyligen lade hon fram sin doktorsavhandling “Värdet av arbete – arbetsvärdering som en lönepolitisk process” vid Handelshögskolan i Göteborg.

Avhandlingen kan beställas från BAS förlag, e-post bas@handels.gu.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kerstin Rosenberg, tfn 054-700 17 24 eller 0708-89 88 30, e-post Kerstin.Rosenberg@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera