Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2004

Nytt europeiskt forskningssamarbete för ökad tillväxt inom hållbart byggande och fastighetsföretagande

ERABUILD är ett nytt EU-initiativ som stödjer det europeiskt forskningssamarbetet (ERA, European Research Area), inom hållbart byggande och fastighetsföretagande. Åtta medlemsländer deltar och syftet är att utveckla ett gemensamt europeiskt förhållningssätt till sektorn.

Under tre år ska ERABUILD, som är ett nätverk av nationella finansiärer, jämföra och analysera pågående forskningsprogram. Syftet är att identifiera gemensamma frågor och “Best practice” och att undersöka
möjligheterna till samarbete över landsgränserna.

Genom ERABUILD-aktiviteterna skapas en europeisk agenda för byggforskning och ytterligare harmonisering av byggmarknaderna. Projektet utförs med starka nationella förankringar.

Bygg- och anläggningsindustrin är en av de viktigaste sektorerna i Europa. Den förbrukar en stor mängd resurser, producerar lika mycket avfall och påverkar indirekt den sociala infrastrukturen vad avser hälsa, levnadsvillkor och sysselsättning. ERABUILD ska ur hållbarhetssynpunkt granska balansen mellan dessa tre faktorer – den miljömässiga Planet), den sociala (People) och den ekonomiska (Profit). Detta strategiska samarbete ska leda till förbättringar utifrån alla tre aspekter.

Deltagande länder är Finland, koordinator, Danmark, England, Frankrike, Holland, Sverige, Tyskland och Österrike. Volymen på de program som ingår är totalt 60 miljoner Euro per år. Trots att programmens inriktning varierar, alltifrån att minska koldioxidutsläppen till att öka konkurrenskraften, är det gemensamma målet att ta fram verktyg och metoder som ger ett kostnadseffektivt och hållbart byggande, såsom ICT (Information and Communication Technology). Dessa verktyg och metoder blir utgångspunkten för att skapa länkar mellan de nationella programmen och för att identifiera och testa
möjligheter till samarbete inom internationella projekt som har nationell finansiering.

ERABUILD startade i september 04 och utvecklas snabbt. Webbsidan www.erabuild.net ger regelbundet ut nyhetsbrev som informerar om framsteg och resultat och branschfolk som vill hålla sig informerade kan registrera sig på sidan. Från Sverige deltar Forskningsrådet Formas och BIC, Byggsektorns InnovationsCentrum. Forskningsrådet Formas
deltar i ytterligare fyra ERANet-projekt inom andra områden.

Det svenska deltagandet utgörs av forskning om hållbar utveckling av byggd miljö som ingår i Forskningsrådet Formas samverkan med BIC och övriga intressenter i bygg- och fastighetssektorn.

Kontaktinformation
För mer information se under rubriken “Tidigare utlysningar, Utlysning Formas – BIC II: Stöd för en hållbar utveckling av byggd miljö.Information lämnas av:

Jan Sandelin, Forskningsrådet Formas, tfn 08-775 4024
Åke Skarendahl, BIC, tfn 08-411 1640

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera