Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2004

Samhällsarbete i omvandling – ny avhandling från Växjö universitet

Vad har 1970-talets samhällsarbete med dagens utvecklingspartnerskap i EU att göra? I avhandlingen "Samhällsarbete i Norden. Diskurser och praktiker i omvandling" klargör socionomen Päivi Turunen detta i form av en internationell kunskapsöversikt och en empirisk studie av samhällsarbete på nationell, kommunal och projektnivå i Norden. Avhandlingen belyser samhällsarbetets omvandling från 1800-talets settlementarbete till dagens lokala projekt under en mängd beteckningar som socialt kapital, social ekonomi, partnerskap, storstadsarbete, tredje sektornslösningar etc.

Framväxten av nya diskurser och praktiker under skilda beteckningar verkar utgöra ett uttryck för varje generations behov av “pånyttfödelse”; viljan att skapa något nytt och innovativt i förhoppningen om det annorlundas möjlighet i nuet och framtiden.
Turunen visar i avhandlingen att samhällsarbete i Norden sedan 1960-talet har genomgått flera omvandlingsprocesser, från enstaka projekt till en gränsöverskridande mångfald av community-orienterade diskurser och praktiker. Omvandlingen har gått mot differentiering, i såväl divergerande och konvergerande inriktning inom flera samhällssektorer. Inom den sociala sektorn har samhällsarbetet omvandlats mot grupp- och områdesbaserat socialt arbete. Inom denna sektor har talet om samhällsarbete nästan upphört. Hur än lokala strategier
har betecknats karaktäriseras de av tillfälliga lösningar i projektform. En fråga som avhandlingen väcker är huruvida dessa verkligen gagnar de mest “utsatta”.

Päivi Turunen är socionom, ursprungligen från Torneå i Finland, bosatt i Sverige sedan 1980. Hon har arbetat som praktiskt verksam socialarbetare, lärare och forskare i socialt arbete. För närvarande är hon verksam som partnerskapssamordnare vid Socialtjänstens utvecklingscentrum (SUD), Högskolan Dalarna.

Avhandlingen “Samhällsarbete i Norden” försvaras den 15 oktober 2005, kl. 10.15. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet.
Opponent är professor emeritus Bengt Börjeson, Ersta Sköndal Högskola (Sköndalsinstitutet).

Kontaktinformation
Ytterligare information
För mer information kontakta Päivi Turunen 023-77 84 80 och ptu@du.se eller 023-33 750 eller p.turunen@telia.com.

Beställ boken från
Kerstin Brodén, Växjö University Press, 0470-70 82 67 eller e-post: kerstin.broden@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera