7 oktober 2004

Stor tillväxtvariation problem i abborrodling

Abborrars konkurrensförmåga och inbyggda riskbenägenhet varierar mycket. Individer som gärna står i skydd verkar växa lite sämre än andra. Abborrarnas riskbenägenhet kan med andra ord vara kopplad till deras tillväxthastighet. Det visar Fia Staffan, institutionen för vattenbruk, SLU i Umeå, i sin doktorsavhandling. Hon har studerat abborrens tillväxt och beteende i akvarieexperiment och i odlingsmiljö.

Abborre är en art som är intressant för odling, både i Sverige och utomlands. Problem av olika slag gör dock att odling av abborre ännu inte är lönsam. Ett av dessa är stor variation i tillväxten hos abborre i odlingsmiljö. Eftersom mängden föda i odling inte är någon begränsande faktor, så borde alla abborrar kunna äta sig mätta och växa bra. För att få bukt med de stora skillnaderna i tillväxt försöker forskarna, som för omkring tio år sedan på allvar började studera arten, nu ta reda på vad som orsakar den.

Tillväxtvariationerna hos abborre verkar enligt Fia Staffans studier däremot inte vara direkt kopplade till sociala hierarkier och aggressivt beteende, vilket är positivt ur odlingssynpunkt. Hos laxfisk, till exempel regnbåge, är aggressivt beteende vanligt, och i naturliga miljöer har det en viktig funktion. Hos fisk i odling kan sådant beteende ofta orsaka fenskador och stress.

Variationen i tillväxt hos olika individer verkar vara konstant över tiden, vilket kan vara till stor nytta i framtida avelsprogram. Man skulle kunna bygga upp sådana program kring fiskar med särskilt med hög tillväxt.

Fia Staffan har i sina studier också funnit en säsongsmässig variation i tillväxten hos abborre, en variation som visade sig även när dagslängden och temperaturen behölls konstant. Det tyder på att abborren har en “inre klocka” som gör att den kan veta vilken tid på året det är och hur mycket den borde äta. Detta är viktigt att känna till vid odling av abborre, eftersom man då lättare kan förutsäga foderåtgången och därmed förbättra odlingens ekonomi och minska dess miljöbelastning.

Det är fredagen den 15 oktober 2004 kl 10.00 som fil mag Fia Staffan, institutionen för vattenbruk, SLU i Umeå, försvarar sin doktorsavhandling med titeln “Betydelsen av födokonkurrens hos juvenil abborre i odlingsmiljö.” (Food competition and is relation to aquaculture in juvenile Perca fluviatilis).

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Opponent är professor Felicity Huntingford, Division of Environmental and Evolutionary Biology, Institute of Biomedical and Life Sciences, University of Glasgow, Skottland.

Lokal: Sal Björken, SLU i Umeå (Skogis).

Länk till sammanfattning och avhandlingen i pdf-format:
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000650/

Kontaktinformation
Mer information: Fia Staffan, inst för vattenbruk, SLU i Umeå, 090-786 85 71.

E-post: Fia.Staffan@vabr.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera