Artikel från Skogforsk
1 oktober 2004

Bättre arbetsmiljö och effektivare avverkningnär skogsmaskiner automatiseras

När delar av skogsmaskinförarens arbete automatiseras ökar produktionen, särskilt för ovana förare. Samtidigt blir arbetsmiljön bättre. Det visar en pilotstudie från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.

Att köra avverkningsmaskin är ett krävande arbete. Föraren måste behärska närmare 50 olika spak- och knappfunktioner för att fälla och kapa träden på ett korrekt sätt. Arbetet är stressigt. Det är också vanligt med fysiska besvär från nacke och axlar.

Men en pilotstudie vid Skogforsk visar att arbetet blir mindre ansträngande när delar av avverkningsarbetet automatiseras. Det går också fortare när föraren inte behöver styra varje rörelse hos kranen.

Prestationsökningen är särskilt stor hos ovana förare. I jämförelse med en erfaren förare jobbade en ovan förare 75 procent långsammare när automatiken inte var inkopplad. Med automatiken påslagen var prestationen bara 20 procent sämre.

– Normalt tar det fyra år att bli så bra. Med automatisk kranstyrning skulle inlärningstiden alltså kunna förkortas avsevärt, säger Björn Löfgren, forskare på Skogforsk. Men vi tror också att vana förare kommer att prestera bättre med hjälp av automatisering.

Studien genomfördes med hjälp av en skogsmaskinsimulator och elever på Jälla skogsbruksskola utanför Uppsala. Eleverna fick först köra simulatorn som en vanlig skogsmaskin, sedan med automatiska funktioner inkopplade.

Ökar utvecklingstakten
Hittills har skogsmaskinsimulatorer bara använts för att utbilda maskinförare, men sedan ett år använder Skogforsk samma teknik för att bedriva forskning och utveckling.

– Simulatorn är ett suveränt forskningsverktyg, eftersom vi kan testa olika idéer och koncept utan att behöva bygga nya skogsmaskiner. Min vision är att vi på 15 till 20 års sikt har helt förarlösa skogsmaskiner, säger Björn Löfgren.

Kontaktinformation
Kontakt
Björn Löfgren, Skogforsk. Tel: 018-18 85 81, 070-589 85 76

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera