Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2004

Träffsäkrare kalkylering och kvalitetsstyrning med prototyping

Många företag väljer att köpa standardiserade system för kalkylering och uppföljning av sina prestationer i det som kallas BSc eller balanserade styrkort. Risken med dessa system är att de inte blir tillräckligt anpassade till de olika företagens förutsättningar. Rolf G Larsson vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet, visar i en ny avhandlingmöjligheten att utveckla modeller för ABC-kalkyler och styrkort med hjälp av prototyping. I studien ingår tre småländska företag och organisationer; Gunnebo Fastening i Gunnebo, Kinnarps Granstrandsfabriki Skillingaryd samt Västerviks kommuns barnomsorg och skola.

Larsson visar i sin avhandling att det går att utveckla modeller för både ABC-kalkyler och BSc med hjälp av prototyping. Med denna teknik tillåts framtida användare vara med och bygga sina egna anpassade modeller och “system”. På så sätt får företag och organisationer sina medarbetare med sig i förändringsprocessen. Dessutom byggs medarbetarnas kompetens och erfarenhet in i det framtida systemet. Studien visar att prototyping är ett fungerande alternativ till traditionell systemutveckling.

Utvecklingsgrupper inom företagen använder huvudsakligen Excel som verktyg i den explorativa sökningen och experimenterandet med prototyper. Allteftersom nya prototyper kommer fram ser utvecklingsgruppen till att så många medarbetare som möjligt får möjlighet att delta i de återkommande utvärderingarna av de nya prototyperna. På så sätt går utvecklingen framåt när framtida användares erfarenheter byggs in i prototyperna. Denna cirkulära arbetsgång benämner Larsson Erfarenhetsbaserad Prototyping, E-Prototyping. E-Prototyping är ett teoretiskt bidrag till forskningsområdet prototyping.

Rolf G Larsson kommer ursprungligen från Eskilstuna men är sedan tolv år verksam som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet. Han arbetar också som konsult och sitter i ett antal bolagsstyrelser.

Avhandlingen “Prototyping för ABC och BSc. Erfarenheter från
aktionsforskning i tre organisationer”, försvaras fredagen den 1 oktober 2004, klockan 13.15. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Trond Bjørnenak, Norges Handelshøgskole, Bergen.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Rolf G Larsson, telefon: 0470-70 87 74 eller 070-222 0507, e-post: Rolf.Larsson@ehv.vxu.se.

Beställ boken från Kerstin Brodén, Växjö University Press, 0470-70 82 67, e-post: Kerstin.Broden@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera