Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2004

Nya modeller för underbeståndets tillväxt i svenska skogar

Underbeståndet, det vill säga plantor och småträd i etablerad skog, bidrar till beståndets utveckling i och med att nya träd på det sättet rekryteras in i trädskiktet. Underbeståndet kan även utnyttjas som föryngring efter selektiv avverkning eller kalavverkning. I en doktorsavhandling vid SLU i Umeå presenterar Per-Erik Wikberg modeller för förekomst, täthet och tillväxt för småträd i etablerad skog.

Det främsta syftet med modellerna är att förutsäga inväxningen, det vill säga hur många småträd som växer in i trädskiktet under en viss tid, som ett komplement till de nya tillväxtfunktionerna i det nya skogsplaneringssystemet Heureka. Modellerna ger även kunskap om under vilka förutsättningar och i vilken grad småträd av en viss art förekommer.

I avhandlingen presenteras även en undersökning om hur morfologin hos småträd påverkas av att utvecklas i ett underbestånd. Resultaten visar att tall och contorta som vuxit i skuggan under en skärmställning får högre andel stam, lägre andel kvist och slankare stam jämfört tall och contorta som vuxit på kalhygge. Inga tydliga skillnader hittades hos gran.

Det är fredagen den 10 september 2004 kl 10.00 som fil mag Per-Erik Wikberg, institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå, försvarar sin doktorsavhandling med titeln Förekomst, morfologi och tillväxt av småträd i underbeståndet i svensk skog (Occurrence, morphology and growth of understorey saplings in Swedish forests).

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Opponent är skogl dr Christer Karlsson, Siljansfors och Jädraås försöksparker, SLU.

Kontaktinformation
Per-Erik Wikberg, inst för skogsskötsel, SLU i Umeå, tel 090-786 85 41, 070-656 33 69. E-post: Per-Erik.Wikberg@ssko.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera