Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2004

Svenska IIASA-kommittén bildad!

I går, 31/8, bildades den nya svenska IIASA-kommittén som blir rådgivande till Formas vid arbetet med IIASA. IIASA, The International Institute for Applied System Analysis är ett tvärvetenskapligt och internationellt forskningsinstitut med ett 15-tal medlemsländer från Europa, Nordamerika, Afrika och Asien. Varje land representeras i styrelsen av en forskningsfinansierande eller forskningsutförande organisation. Formas representerar Sverige och Formas huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse sitter i IIASAs styrelse.

Den nybildade svenska kommittén består av följande 15 personer:

Stefan Anderberg, Köpenhamns Universitet

Tommy Bengtsson, Lunds Universitet

Sten Bergström, SMHI

Semida de Campos Silveira, Energimyndigheten

Elisabeth Corell, Utrikespolitiska Institutet

Gunnel Dreborg, VINNOVA

Love Ekenberg, Stockholms Universitet

Per Inge Grennfeldt, IVL

Margaretha Ihse, Stockholms Universitet

Marie Larsson, Naturvårdsverket/avd för
hållbarhetsfrågor

Hans Liljenström, SLU

Olof Olsson, Mistra

Ola Sallnäs, SLU

Uno Svedin, ordförande Formas

Birgitta Bruzelius, sekretare Formas


IIASA arbetar med att utveckla tillämpad systemanalys för studier av globala förändringar inom miljö, ekonomi och samhällsutveckling. Institutet bildades på sjuttiotalet för att sammanföra forskare från väst och öst inom olika vetenskapsområden som skulle studera komplexa globala problem. Dessa tvärvetenskapliga satsningar lade grunden för institutets stora databanker och utvecklade metoder för systemanalys. Under 2003 var IIASAs budget 9 miljoner Euro.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Birgitta Bruzelius. birgitta.bruzelis@formas.se, 08-775 4011

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera