Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2004

Ny bok från Formas: Arkitektur och bärverk

Teknik och rumsgestaltning hör ihop, det visste redan de gamla romarna. Men hur ska vi åstadkomma god arkitektur då arkitekter tar examen utan mer än elementär kunskap om jämvikt och statik och ingenjörer utexamineras utan att ha läst en rad arkitekturhistoria? Arkitektur och bärverk vill bidra till ökad förståelse för formgivningens tekniska konsekvenser och för teknikens kulturella betydelse.

– Den här boken har jag länge velat skriva och jag hoppas att många får glädje och nytta av den, säger Dan Engström, docent i arkitektur från Kungl. tekniska högskolan och teknologie dr i stål- och träbyggnad från Chalmers tekniska högskola.

Genom seklerna har byggtekniken pendlat mellan att vara arkitekturens slav och dess bundsförvant. Arkitektur och bärverk är en tvärdisciplinär, beskrivande betraktelse av integrationen mellan teknik och gestaltning i byggandet. Korta nedslag i teorier och trender samt bland historiska nyckelpersoner varvas med exempel på utmanande och illustrativa byggnadsverk.

Arkitektur och bärverk vänder sig till ingenjörer och arkitekter som är intresserade av bärverks bidrag till arkitekturen och av teknikens inverkan på gestaltningen av rummet.

Boken ges ut av Formas förlag och kostar 300 kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se.

Kontaktinformation
Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski tel 08 775 4008

Mer information: Ulla Save-Öfverholm, 08-775 4001, 073-656 20 21, Ulla.save@formas.se,

Emilie von Essen, presschef, 08-775 4038, 0733-50 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera