Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 augusti 2004

Ny bok om miljöfrågans lösning: Är vi på rätt väg?

Har vi hittat lösningen på miljöproblemen? Vi är många som på olika sätt strävar efter att uppnå en hållbar utveckling men gör vi det på rätt sätt? Nu ger Formas ut en antologi av tio sociologer som reder ut frågan.

– Miljöfrågan är beroende av insatser på flera nivåer i samhället och därför är det bra att författare med olika utgångspunkter har samlat sina erfarenheter. Det är nödvändigt och viktigt eftersom lärarutbildningarna i landet nu börjar intressera sig för hållbar utveckling, säger Magnus Boström, dr i sociologi och verksam på Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Han är tillsammans med Eva Sandstedt, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, redaktör och huvudförfattare till boken.

Är vi på rätt väg? Studier om miljöfrågans lösning, tar upp möjligheter och problem och belyser motsättningar, okunskap och oegentligheter i dagens miljöarbete. Författarna ger exempel från flera samhällsområden. Vi möter de gröna entreprenörerna som har en nyckelroll när det gäller att omsätta idéer om hållbarhet till praktik och produkter. Vi möter den enskilde individens funderingar och osäkerhet kring ny grön teknik och färdigpaketerade modeller för miljöhandlande. Boken skärskådar demonstrationsprojekt som genomförs i hållbarhetens namn, och den belyser hur hållbarhetens olika dimensioner – ekonomisk, ekologisk och social – kan komma i konflikt med varandra när de omsätts i lokala konkreta sammanhang. Konsekvenserna av internationella konventioner och olika miljömärkningar tas upp.

Är vi på rätt väg? vänder sig till studenter på samhälls- och tvärvetenskapliga kurser som behandlar miljöpolitik och miljöpraktik men också till forskare. Boken kan också läsas med behållning av en vidare läsekrets av bland andra politiker, aktivister, planerare, arkitekter och lärare. De andra författarna är Paul Fuehrer, Mikael Klintman, Rolf Lidskog, Mona Mårtensson Árni Sverrisson, Linda Soneryd, Adrienne Sörbom och Ylva Uggla.

Boken ges ut av Formas förlag och kostar 250 kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution, tel 08-6909522, fax 08-6909550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se

Kontaktinformation
Pressbilder för fri användning http://www.formas.se/docs/pressmeddelanden/pressbilder/pressbilder_vag.htm

Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski tel 08 775 40 08,

Mer information:

Birgitta Johansson, tel: 08-775 40 03, birgitta.johansson@formas.se

Emilie von Essen, presschef, 08-775 40 38, 0733-50 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera