Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 augusti 2004

Fler flockar behövs, om myskoxen ska överleva

Kommer myskoxarna i Sverige att överleva? Sedan 1971 finns det myskoxar i Sverige, men de svenska myskoxarna kan vara på väg att dö ut. Idag finns bara nio djur kvar. Johan Nyqvist, skoglig zooekologi, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå, har i sitt examensarbete på magisternivå undersökt om det finns områden i södra Jämtlandsfjällen som är lämpliga som nya myskoxhabitat, områden som alltså skulle kunna hysa nya flockar och därmed rädda den svenska myskoxpopulationen. Två tänkbara områden har identifierats.

För att minimera konflikten myskoxe-människa måste de ekologiska förutsättningarna och den mänskliga användningen av fjällen överensstämma.

Utifrån det mål som satts upp i förvaltningsplanen av projektgruppen “Rädda Myskoxarna” i västra Härjedalen kommer den idag kraftigt minskande stammen att i framtiden utgöras av flera olika flockar. Varje flock kommer att behöva ganska stort utrymme. Johan Nyqvist har under vintern därför undersökt om fjällområden i södra Jämtland kan hysa nya flockar av myskoxar. Han har använt sig av vegetations- och GIS-analyser för att identifiera vilka områden som i framtiden skulle kunna rymma ett 20-tal myskoxar.

Myskoxar kräver en del hänsyn och förvaltning, mycket på grund av övriga aktiviteter i fjällområdena. Kan myskoxarna tillföra fjällen en extra dimension och kanske även som paraplyart utgöra ett skydd för områdena? Kan en professionell ekoturism kring myskoxen innebära ett tillskott av inkomster till regionen? Hur påverkas samebyarna och deras renskötsel av myskoxars närvaro? Och hur ser samebyarna på en eventuell utvidgning av myskoxarnas habitat? Detta är frågor som diskuteras i rapporten.

Markkonflikter har tidigare varit ett problem i myskoxfrågan. De områden som Johan Nyqvist har undersökt ekologiskt har noga valts ut utifrån hur de idag nyttjas av renskötseln, turismindustrin och övriga markanvändare. Kvar, sedan både till ekologiska förutsättningar och mänsklig markanvändning beaktats, är två möjliga områden i södra Jämtlandsfjällen. Betestillgång och snöförhållanden, vegetationstyper och klimat har undersökts i de två områdena.

Rapporten diskuterar även de allmänna förutsättningarna för myskoxar i Norden, utifrån de populationer som finns eller funnits i historisk tid i Dovre, Norge och på Svalbard. Är klimatet, terrängen, vegetationen och snöförhållandena sådana att livskraftiga populationen kan överleva under en längre tid? Hur klarar de sig, i förhållande till andra introducerade populationer i världen?

Examensarbetet finansierades av SLU, Rutilus Ecokonsult, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Motor & Allservice i Funäsdalen och stöddes av Svenska Ekoturismföreningen och projektet “Rädda Myskoxarna” i västra Härjedalen.

Rapporten “Ecological possibilities for musk oxen (Ovibos moschatus) in the Swedish mountain range” i sin helhet finns på http://www.szooek.slu.se/. Läs mer om myskoxar på hemsidorna www.rutilus.se och www.myskoxe.se

Kontaktinformation
Johan Nyqvist, mobiltel 070-172 03 92, johan@rutilus.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera