Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 augusti 2004

Effektiv marknadsföring och engagemang avgörande för internationell konkurrenskraft

Sveriges ekonomi som domineras av industriföretag är för sin utveckling helt beroende av att dessa är internationellt konkurrenskraftiga. Professor Anders Pehrsson, har studerat 173 svenska tillverkande företag på den tyska marknaden och identifierat kännetecken för lyckade etableringar. Studien har nu publicerats av den ledande brittiska vetenskapliga tidskriften Management Decision.

Studien visar att de bättre företagen har en förmåga att med effektiv marknadsföring bryta igenom etablerade relationer mellan sina konkurrenter och möjliga kunder och att hitta lämpliga distributionskanaler för att nå kunderna. En tydlig strävan finns även att genom samordnad marknadsföring uppfattas på samma sätt både i Tyskland och på den svenska marknaden. Sammantaget gör detta att höga krav ställs på att ledningen verkligen engagerar sig vid den internationella satsningen.

– Vi ser alltså att effektiv marknadsföring och ett gediget engagemang är nyckeln till framgång för svenska industriföretag i Tyskland, säger Anders Pehrsson.

Baserat på studiens resultat ordinerar han följande recept för att öka industriföretagens internationella konkurrenskraft:

• Konkurrenskraft skapas främst på affärsnivån, dvs där företag möter kunder och brottas med konkurrenter. En förmåga att ta sig fram till tänkbara kunder och bearbeta dessa med rimliga argument är helt avgörande, liksom ett seriöst engagemang från ledningens sida.

• Det går det lika bra med enklare produkter och mindre volymer, även om enkla produkter och tillhörande processer naturligtvis också ständigt behöver utvecklas.

• Tillverkande företag kan vara långsiktigt konkurrenskraftiga, även om fysiska produkter ofta bör kompletteras med olika tjänster. Det förutseende tillverkningsföretaget har alltså alla möjligheter att även i fortsättningen hitta nischer.

Kontaktinformation
Anders Pehrsson, professor i företagsekonomi, Centre of Industrial Competitiveness (CIC), Växjö universitet,
telefon 0470-70 82 94, 070-373 19 23,
e-post: Anders.Pehrsson@ehv.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera